Verkeerssituatie Trintelen wordt opnieuw bekeken en besproken

Enige tijd geleden heeft Fractie Franssen na een locatiebezoek schriftelijk vragen gesteld over de verkeerssituatie aan de Eyserweg in Trintelen. Deze onveilige situatie leidt regelmatig tot (bijna) ongevallen en de snelheid wordt er fors overschreden. Daarbij merken zij op dat in het verleden eveneens verkeersmaatregelen zijn voorgesteld, maar deze destijds niet door de bewoners gedragen… [lees meer]

Parkeerevaluatie kern Mechelen van start!

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2018 is er op initiatief van Fractie Franssen ingestemd met een parkeerevaluatie voor de kern Mechelen. Raadslid Robbert Dautzenberg zei daarover het volgende: “ De parkeerdruk in het kerngebied van Mechelen is met name in de avonduren en weekeinden erg hoog. Daarbij zien we dat de grote parkeerterreinen onvoldoende… [lees meer]

Zorgen over verkeersveiligheid Eyserweg-Trintelen

Fractie Franssen heeft recent gesproken met meerdere bewoners aan de Eyserweg in Trintelen. De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie ter plaatse en met name de veiligheid voor fietsers- en voetgangers. Ter plaatse hebben wij (Frans Disse, Bert den Teuling en Robbert Dautzenberg) zelf mogen constateren dat de maximum snelheid van 30 km/h… [lees meer]

start herinrichting Hoofdstraat-Eperweg (Mechelen)

De tweede fase van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat – Eperweg’ gaat op 1 maart 2018 van start. Dit project is het vervolg op de realisatie van vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen. De herinrichting Hoofdstraat – Eperweg die nu op het programma staat is de tweede fase van het project en voorziet in het verder vergroten… [lees meer]

Onderzoek naar veilige fietsverbinding schoolkinderen Nijswiller-Wahlwiller naar Mechelen

De gemeenteraad heeft op donderdag 26 oktober 2017 unaniem voorgesteld om een onderzoek te doen naar de verbetering van de fietsveiligheid voor de schoolkinderen van Nijswiller en Wahlwiller richting Mechelen (vica versa). Dit omdat er met name voor de dorpen Nijswiller en Wahlwiller een onveilige oversteek is van de rijksweg richting Mechelen en er bij… [lees meer]