start herinrichting Hoofdstraat-Eperweg (Mechelen)

De tweede fase van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat – Eperweg’ gaat op 1 maart 2018 van start. Dit project is het vervolg op de realisatie van vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen. De herinrichting Hoofdstraat – Eperweg die nu op het programma staat is de tweede fase van het project en voorziet in het verder vergroten… [lees meer]

Onderzoek naar veilige fietsverbinding schoolkinderen Nijswiller-Wahlwiller naar Mechelen

De gemeenteraad heeft op donderdag 26 oktober 2017 unaniem voorgesteld om een onderzoek te doen naar de verbetering van de fietsveiligheid voor de schoolkinderen van Nijswiller en Wahlwiller richting Mechelen (vica versa). Dit omdat er met name voor de dorpen Nijswiller en Wahlwiller een onveilige oversteek is van de rijksweg richting Mechelen en er bij… [lees meer]

Stroomvoorziening voor openluchttheater Mechelen

Het buurt/processie comité Wienberg uit Mechelen heeft ons benaderd over een door hun ingediend verzoek aangaande de Dorpsrand in Mechelen. Daarnaast hebben zij aangegeven zeer positief te zijn over de onlangs gerealiseerde Dorpsrand en zijn zij zeer enthousiast om ook oude activiteiten nieuw leven in te blazen en nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen rondom het… [lees meer]

Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

Toezegging bevordering veiligheid busstation Gulpen

Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd. Het College staat voor een representatieve en… [lees meer]