Enige tijd geleden heeft Fractie Franssen na een locatiebezoek schriftelijk vragen gesteld over de verkeerssituatie aan de Eyserweg in Trintelen. Deze onveilige situatie leidt regelmatig tot (bijna) ongevallen en de snelheid wordt er fors overschreden. Daarbij merken zij op dat in het verleden eveneens verkeersmaatregelen zijn voorgesteld, maar deze destijds niet door de bewoners gedragen werden. Daarnaast heeft de politie de mogelijkheid afgewezen om snelheidscontroles te verrichten omdat de weg daar op dit moment niet goed voor is ingericht. Bijgevoegd het volledige antwoord. Het college heeft toegezegd de situatie opnieuw te bekijken en samen met de bewoners in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

antwoord verkeerssituatie Trintelen