De gemeenteraad heeft op donderdag 26 oktober 2017 unaniem voorgesteld om een onderzoek te doen naar de verbetering van de fietsveiligheid voor de schoolkinderen van Nijswiller en Wahlwiller richting Mechelen (vica versa). Dit omdat er met name voor de dorpen Nijswiller en Wahlwiller een onveilige oversteek is van de rijksweg richting Mechelen en er bij de Capucijnenweg geen gescheiden fietspad aanwezig is.

De Raad heeft het college opgedragen om voor de zomer van 2018 een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de fietsveiligheid op dit traject te verhogen en om met de provincie Limburg in gesprek te gaan over een veilige- en bewaakte oversteek van de Rijksweg.

26 oktober 2017 – motie raadsbreed fietsveiligheid schooljeugd Wahlwiller en Nijswiller def