Fractie Franssen heeft recent gesproken met meerdere bewoners aan de Eyserweg in Trintelen. De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie ter plaatse en met name de veiligheid voor fietsers- en voetgangers.

Ter plaatse hebben wij (Frans Disse, Bert den Teuling en Robbert Dautzenberg) zelf mogen constateren dat de maximum snelheid van 30 km/h ruim overschreden wordt door een groot aantal weggebruikers en dat voetgangers- en fietsers van de weg worden gedrukt. Fractie Franssen maakt zich zorgen over deze onveilige verkeerssituatie, mede omdat ook schoolgaande fietsers vanuit/naar Voerendaal/Heerlen van deze weg gebruik maken. Wij willen u daarom de volgende vragen stellen:

  1. Bent u bekend met de onveilige verkeerssituatie aan de Eyserweg in Trintelen?
  2. Heeft u eerder snelheidsmetingen verricht aan de Eyserweg om te controleren of de snelheidsverlaging van 50 km/h naar 30 km/h wordt nageleefd?
  3. Heeft u eerder verkeershandhaving ingezet op de Eyserweg in Trintelen?
  4. Bent u bereid om naar de wegmarkering (kantmarkering) en indeling van de weg ter plaatse te kijken?
  5. Bent u bereid om met de bewoners van de Eyserweg in gesprek te gaan en de door hun aangedragen oplossingen te onderzoeken?

De beantwoording van bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Fractie Franssen