De tweede fase van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat – Eperweg’ gaat op 1 maart 2018 van start. Dit project is het vervolg op de realisatie van vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen. De herinrichting Hoofdstraat – Eperweg die nu op het programma staat is de tweede fase van het project en voorziet in het verder vergroten van de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Dit op aandringen van Fractie Franssen en mede naar aanleiding van het eerder door ons met het CDA ingediende initiatiefvoorstel ‘ Veilig Fietsen’

 

De herinrichting bestaat onder meer uit het aanleggen van rode fietsstroken op de rijbaan, het terugdringen van de rijsnelheid door het toepassen van trottoirbanden, het aanleggen van verhoogde trottoirs voor voetgangers en het verbeteren van de toegankelijkheid van bushaltes. De totale kosten van het project zijn geraamd op circa € 390.000,-. De bijdrage van de Provincie Limburg bedraagt € 140.000,-. De gemeente Gulpen-Wittem financiert €250.000,-.