Op aandringen van Fractie Franssen heeft er dit voorjaar een parkeeronderzoek plaatsgevonden in de kern Mechelen. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat al door veel inwoners jarenlang wordt geroepen: de woonstraten staan vol en de parkeerterreinen zijn leeg. Fractie Franssen is verheugd dat het college een vervolgopdracht heeft uitgegeven om de parkeerproblemen aan te pakken. De komende weken zullen ook wij met het adviesbureau om tafel gaan om mogelijke oplossingen te bespreken, aldus fractievoorzitter Robbert Dautzenberg