Tijdens recente gesprekken met het kernoverleg in Partij-Wittem is naar voren gekomen dat er in Partij grote behoefte is aan duidelijkheid en met name zekerheid voor een dorpsplein. Het doel van het dorpsplein is dat er bij diverse evenementen een buiten ontmoetingsruimte is en voldoende parkeergelegenheid. In het bijzonder geldt dit voor de Partijer-Kermis. Wij hebben het College door een Raadsbreed gesteunde motie opgeroepen om opnieuw met het kernoverleg en de omwonenden in gesprek te gaan om dit probleem op kort termijn op te lossen. Het College heeft daarbij de opdracht geregen om breed en open naar alle mogelijkheden te kijken en deze te bespreken. De Gemeenteraad wil uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg.

Lees hier de motie: Motie kernoverleg Partij