Officiële opening ‘Park Gulperberg’ op 12 oktober

Op vrijdag 12 oktober vindt van 16.00 tot 18.00 uur de officiële opening plaats van ‘Park Gulperberg’. Het park maakt onderdeel uit van het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg, De wens om dit gebied op te waarderen bestond onder veel inwoners van Gulpen al geruime tijd. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd voor de officiële opening…. [lees meer]

Waar blijft de fontein aan de oude Rijksweg?

Frans Croonenberg, zanger heeft eind 2016 een bedrag groot € 2.000,– gedoneerd voor de aanleg van een fontein in de vijver aan de Oaude Rijksweg (Klein Gulpen). Dit was de opbrengst van zijn 5×11 jarig jubileum. Nu blijkt dat de fontein, bijna twee jaar na dato, nog steeds niet is gerealiseerd. Daarnaast is ons ter… [lees meer]

Het dubieuze verloop van de subsidieaanvraag voor de Trambaanfietsroute

De bewoners van onze gemeente en van de ons omringende gemeenten konden zaterdag 11 augustus jl. onder het genot van een kopje koffie een tweetal artikelen lezen in Dagblad De Limburger. Wij hopen dat het kopje koffie niet een net zo wrange smaak in de mond achterliet als wellicht deze artikelen wel hebben gedaan. Met… [lees meer]

Kies voor een ingetogen bezoek aan Citta Slow in Turijn

Fractie Franssen neemt in september niet deel aan het ‘bezoek’ aan Turijn (Italië) voor het ophalen van het Citta Slow keurmerk. Wij kiezen liever voor een ingetogen bezoek aan de Citta Slow organisatie in Italië, niet alleen vanwege de hoge kosten per persoon (minimaal 500,- euro) maar ook vanwege het inhoudelijk karakter, het is een… [lees meer]

Raadsbrede steun voor voortzetting Trambaanroute project!

Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College op te dragen om verder te gaan met de ontwikkeling van de trambaanroute, de (Europese) subsidies van 3,5 miljoen veilig te stellen en het burgerparticipatietraject voort te zetten. Ons voorstel werd uiteindelijk raadsbreed gesteund. Daarnaast hebben wij het College verzocht om… [lees meer]