Fractie Franssen heeft zich de afgelopen weken hard gemaakt voor latere sluitingstijden voor de evenementen in Gulpen-Wittem. Gedurende onze lobby hebben wij daarbij inzet gekregen van het CDA, Balans en uiteindelijk ook PRO Gulpen-Wittem, zij het dat daardoor een compromis is gesloten, dat de latere sluitingstijden een proefperiode kennen en opgenomen zullen worden in het nieuwe evenementenbeleid. De latere sluitingstijden zijn hard nodig om evenementen zoals de Kermis in Reijmerstok en Pulling Beatz (Trekker Trek) voor onze gemeente te behouden. Daarnaast maken wij ons sterk voor uniforme eindtijden voor de gemeenschapsvoorzieningen in Gulpen-Wittem. Het kan volgens ons niet zo zijn dat in het ene dorp andere eindtijden worden gehanteerd dan in het andere dorp. Op ons verzoek gaat het college kijken of het mogelijk is om de eindtijden voor november 2019 te uniformeren. Zodat bijvoorbeeld de carnavalszittingen een gelijke eindtijd kennen. De eindtijden worden daarmee verschoven van 01:00 uur ’s nachts (voorstel Burgemeester) naar 02:30 uur ’s nachts (compromis fracties).