Het nieuwe evenementenbeleid is samen met de evenementenorganisatoren tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van participatie. Dat in tegenstelling tot het allereerste concept waarop in 2020 veel kritiek kwam. Er is een breed draagvlak bij de verenigingen en organisatoren en er komt weer een jaarlijkse bijdrage voor kermissen die door de inwoners worden georganiseerd. Dat is mooi want evenementen worden gedragen door vrijwilligers die midden in de samenleving staan, dus deze nota zorgt ook voor verbinding op diverse terreinen in onze maatschappij. Wij hebben ook ingestemd met de voorstellen om de administratieve lasten voor kleine evenementen te verminderen en om de eindtijden bij evenementen verder te verruimen.

 

Bijlage Beleidsnota evenementen