Waar blijft de fontein aan de oude Rijksweg?

Frans Croonenberg, zanger heeft eind 2016 een bedrag groot € 2.000,– gedoneerd voor de aanleg van een fontein in de vijver aan de Oaude Rijksweg (Klein Gulpen). Dit was de opbrengst van zijn 5×11 jarig jubileum. Nu blijkt dat de fontein, bijna twee jaar na dato, nog steeds niet is gerealiseerd. Daarnaast is ons ter… [lees meer]

Het dubieuze verloop van de subsidieaanvraag voor de Trambaanfietsroute

De bewoners van onze gemeente en van de ons omringende gemeenten konden zaterdag 11 augustus jl. onder het genot van een kopje koffie een tweetal artikelen lezen in Dagblad De Limburger. Wij hopen dat het kopje koffie niet een net zo wrange smaak in de mond achterliet als wellicht deze artikelen wel hebben gedaan. Met… [lees meer]

Kies voor een ingetogen bezoek aan Citta Slow in Turijn

Fractie Franssen neemt in september niet deel aan het ‘bezoek’ aan Turijn (Italië) voor het ophalen van het Citta Slow keurmerk. Wij kiezen liever voor een ingetogen bezoek aan de Citta Slow organisatie in Italië, niet alleen vanwege de hoge kosten per persoon (minimaal 500,- euro) maar ook vanwege het inhoudelijk karakter, het is een… [lees meer]

Raadsbrede steun voor voortzetting Trambaanroute project!

Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College op te dragen om verder te gaan met de ontwikkeling van de trambaanroute, de (Europese) subsidies van 3,5 miljoen veilig te stellen en het burgerparticipatietraject voort te zetten. Ons voorstel werd uiteindelijk raadsbreed gesteund. Daarnaast hebben wij het College verzocht om… [lees meer]

Extra budget voor behoud en herstel cultuurhistorische objecten

Het in stand houden en terugbrengen van kleine landschapselementen is een belangrijk aandachtspunt. Ook voor 2019 verzoeken wij het College hierin te blijven investeren. samen met PRO hebben wij gepleit om een bedrag van 75.000,- euro op te nemen voor het behouden van deze cultuurhistorische objecten. Mede omdat deze bedragen zeer succesvol benut werden niet alleen… [lees meer]