Kies voor een ingetogen bezoek aan Citta Slow in Turijn

Fractie Franssen neemt in september niet deel aan het ‘bezoek’ aan Turijn (Italië) voor het ophalen van het Citta Slow keurmerk. Wij kiezen liever voor een ingetogen bezoek aan de Citta Slow organisatie in Italië, niet alleen vanwege de hoge kosten per persoon (minimaal 500,- euro) maar ook vanwege het inhoudelijk karakter, het is een… [lees meer]

Raadsbrede steun voor voortzetting Trambaanroute project!

Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College op te dragen om verder te gaan met de ontwikkeling van de trambaanroute, de (Europese) subsidies van 3,5 miljoen veilig te stellen en het burgerparticipatietraject voort te zetten. Ons voorstel werd uiteindelijk raadsbreed gesteund. Daarnaast hebben wij het College verzocht om… [lees meer]

Extra budget voor behoud en herstel cultuurhistorische objecten

Het in stand houden en terugbrengen van kleine landschapselementen is een belangrijk aandachtspunt. Ook voor 2019 verzoeken wij het College hierin te blijven investeren. samen met PRO hebben wij gepleit om een bedrag van 75.000,- euro op te nemen voor het behouden van deze cultuurhistorische objecten. Mede omdat deze bedragen zeer succesvol benut werden niet alleen… [lees meer]

Nieuw college nu al ‘spoorloos’ in het trambaandossier

Het late nieuws van maandagavond noodzaakte ons om het College te bevragen over de ontsporing van het trambaantrace. Daar waar de samenwerking tussen de Lijn50 gemeenten vlekkeloos verloopt, ontspoorde dit maandagavond in een doodlopend spoor. Vaals trok de stekker uit het trambaantraject, nadat volgens de daar aangenomen motie de colleges van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem schriftelijk… [lees meer]

Renteloze lening voor voetbalvereniging RKMVC

Voetbalvereniging RKMVC uit Mechelen heeft met de gemeente Gulpen-Wittem een renteloze lening van 25.000,- euro afgesloten voor de nieuwe veldverlichting die bij het kunstgrasveld is geplaatst. De aanschaf en aanleg van de veldverlichting is zoals opgenomen in het accommodatiebeleid een verantwoordelijkheid voor de voetbalverenigingen zelf. RKMVC heeft ook steeds aangegeven zelf deze verantwoordelijkheid te nemen… [lees meer]