Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College op te dragen om verder te gaan met de ontwikkeling van de trambaanroute, de (Europese) subsidies van 3,5 miljoen veilig te stellen en het burgerparticipatietraject voort te zetten. Ons voorstel werd uiteindelijk raadsbreed gesteund. Daarnaast hebben wij het College verzocht om een bemiddelde rol aan te nemen als het gaat om het blijven meenemen van Vaals in dit project.

Dit als antwoord op een motie van de gemeenteraad van Vaals met als strekking dat Vaals uit het project Trambaanfietsroute stapt maar wel openstaat voor een fietstraject ‘in de lijn van de vroegere trambaanfietsroute’.