Het in stand houden en terugbrengen van kleine landschapselementen is een belangrijk aandachtspunt. Ook voor 2019 verzoeken wij het College hierin te blijven investeren. samen met PRO hebben wij gepleit om een bedrag van 75.000,- euro op te nemen voor het behouden van deze cultuurhistorische objecten. Mede omdat deze bedragen zeer succesvol benut werden niet alleen ten behoeve van genoemd doel maar vooral ook om de betrokkenheid van de inwoners met hun historisch erfgoed te vergroten.