Bestuurlijke verantwoording vissterfte in de Geul door mestlozing (milieudelict)

Op donderdag 22 augustus 2018 is bij een agrariër in de gemeente Plombieres (Belgie) een mestsilo lekgeraakt. De inhoud van de betreffende mestsilo, ruim 40m3, is vervolgens in de Geul terecht gekomen. De gevolgen van dit milieu-incident zijn enorm en naar onze mening zwaar onderschat door de betreffende instanties en bestuurders van de gemeenten langs… [lees meer]

Gulpen-Wittem sluit zich aan bij de statiegeld alliantie

Afgelopen donderdag namen wij samen met het CDA het initiatief om een motie in te dienen, waarmee Gulpen-Wittem zich aansluit bij de statiegeldalliantie. In het verleden hebben wij hier vaker over gesproken maar was landelijk de tijd niet rijp voor een ommezwaai, nu hier meer draagvlak voor is, willen wij deze landelijke actie graag ondersteunen…. [lees meer]

Gulpen-Wittem vermindert restafval met 48%

Fractievoorzitter Robbert Dautzenberg: als we deze trend over heel 2018 kunnen voortzetten, kunnen we samen met onze inwoners de achterstand op het vlak van afvalscheiding omzetten in een duurzame voorsprong! Daarnaast houden onze inwoners een mooie cent over in hun portemonnee. Vandaag werden de cijfers over het eerste kwartaal gepresenteerd: afval scheiden, loont! Sinds 1… [lees meer]

Nieuw afvalinzamelbeleid – en tarieven 2018

De afgelopen weken hebben wij veel openhartige reacties van inwoners ontvangen. Met veel interesse hebben wij alle reacties positief, opbouwend en negatief gelezen. Wij bedanken op de eerste plaats iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren en ook om mee te denken over het afvalbeleid. Fractie Franssen staat achter het nieuwe afvalbeleid, maar… [lees meer]

Afvaltarieven – communicatieplan

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft op 26 oktober unaniem een motie aangenomen over de communicatie rondom de afvaltarieven. De Raad heeft het College opgedragen om voor de raadsvergadering van november een gedegen communicatieplan voor te leggen over de afvaltarieven, zodat de Raad dit kan betrekken bij de begrotingsbehandeling. Dit naar aanleiding van de eerder communicatie… [lees meer]