Transitievisie warmte

Met de transitievisie warmte kunnen we onze inbreng van de Regionale Energie Strategie er deels weer bij pakken. Om maar te beginnen met het adgium: Isoleren, Isoleren, Isoleren. Dat heeft in onze gemeente net zoals in veel gemeenten de hoogste prioriteit. We zijn voor verduurzaming en het verbeteren van het klimaat, maar het moet wel realistisch… [lees meer]

Regionale Energie Strategie – Verduurzamen met behoud van natuur- en landschap

Begin dit jaar hebben we als raad reeds gesproken over de Regionale Energie Strategie. Een bijeenkomst waar in elk geval onze fractie gemengde gevoelens aan heeft overgehouden. Laat duidelijk zijn ook wij zijn voor duurzame en groene energie. Maar gelijktijdig moeten we ook realistisch blijven. De plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn maar bovenal er… [lees meer]

Gemeente Voerendaal wil 11ha zonneweides aanleggen in kwetsbaar landschap (teken de petitie)

De gemeente Voerendaal wil op 11 maart aanstaande goedkeuring verlenen aan de grootschalige aanleg van zonneweides in het Ransdalerveld. Fractie Franssen heeft recent aangegeven voor duurzame energie te zijn, maar NIET ten koste van ons mooie Heuvelland. Wij roepen de Gemeenteraad van Voerendaal op om ook deze verstandige keuze te maken en voorlopig niet in… [lees meer]

Fractie Franssen handhaaft standpunt: Geen windmolenparken of grootschalige zonneweides

Op 21 januari 2021 hebben wij deelgenomen aan de raadsconferentie Regionale Energie Strategie en duurzaamheid (hierna RES). Tijds deze raadsconferentie heeft u ons zorgvuldig geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot de RES en de impact hiervan voor Gulpen-Wittem. Vervolgens hebben wij de mogelijkheid gehad om aan de hand van… [lees meer]

Wijlre kan opgelucht ademhalen, Biomassa-centrale van de baan!

Afgelopen donderdag dienden wij samen met het CDA een motie in om per direct te stoppen met de Biomassacentrale in Wijlre. In een eerder stadium hebben wij ons al uitgesproken tegen deze centrale in Wijlre. Tijdens het debat bleek al vlug dat we steun konden verwachten van Raadslid Ineke van der Laan, waarmee er een… [lees meer]