Milieubeleidsplan en een groen Gulpen – Wittem

Op donderdag 20 november 2008 is het nieuwe milieubeleidsplan door de gemeenteraad van Gulpen – Wittem vastgesteld. De fractie GroenLinks kwam met een 4-tal moties om Gulpen – Wittem nog groener te maken. Wij als fractie Franssen staan niet negatief over duurzame energie, maar de moties passen niet bij onze stand –en- speerpunten. Het verbod… [lees meer]

Limburgse Energie Subsidie

Vanaf vandaag is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. De subsidie die deels door de provincie en deels door de gemeente wordt verstrekt is bedoeld voor eigen woningbezitters en (sport)verenigingen. Samen met de gemeente Gulpen – Wittem doen een groot aantal gemeenten mee om energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren.  De… [lees meer]