Gulpen – Wittem gaat voor duurzaamheid

Tijdens de Raadsconferentie over de Strategische Visie Gulpen – Wittem 2008 – 2020 heeft Raadslid Marion van der Klei (GroenLinks) hoop uitgesproken dat Gulpen – Wittem de komende jaren gaat inzetten op duurzaamheid bij het uitvoeren van beleid. Voornamelijk Cradle to Cradle is een populaire duurzaamheidsfilosofie in Limburg. Momenteel vindt er in het Centré Ceramique (Maastricht)… [lees meer]

Gulpen- Wittem wordt door Raadslid uit Vaals op de vingers getikt

De heer Coenen (CDA), lid van de gemeenteraad in Vaals heeft enkele weken geleden via het klachtengedeelte van de gemeentelijke website melding gemaakt van milieuvervuiling. Het betrof hier een oude diepvrieskist die gedumpt was langs de Hilleshagerweg in Mechelen. Nadat er na een week geen reactie / actie was, heeft de heer Coenen hiervan melding gemaakt… [lees meer]

Milieubeleidsplan en een groen Gulpen – Wittem

Op donderdag 20 november 2008 is het nieuwe milieubeleidsplan door de gemeenteraad van Gulpen – Wittem vastgesteld. De fractie GroenLinks kwam met een 4-tal moties om Gulpen – Wittem nog groener te maken. Wij als fractie Franssen staan niet negatief over duurzame energie, maar de moties passen niet bij onze stand –en- speerpunten. Het verbod… [lees meer]

Limburgse Energie Subsidie

Vanaf vandaag is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. De subsidie die deels door de provincie en deels door de gemeente wordt verstrekt is bedoeld voor eigen woningbezitters en (sport)verenigingen. Samen met de gemeente Gulpen – Wittem doen een groot aantal gemeenten mee om energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren.  De… [lees meer]