Tijdens de Raadsconferentie over de Strategische Visie Gulpen – Wittem 2008 – 2020 heeft Raadslid Marion van der Klei (GroenLinks) hoop uitgesproken dat Gulpen – Wittem de komende jaren gaat inzetten op duurzaamheid bij het uitvoeren van beleid. Voornamelijk Cradle to Cradle is een populaire duurzaamheidsfilosofie in Limburg. Momenteel vindt er in het Centré Ceramique (Maastricht) eententoonstelling plaats over Cradle to Cradle.

Gulpen – Wittem wil werken aan duurzaamheid, GroenLinks, Fractie Franssen en ook de coalitiepartners lijken hier iets voor te voelen en willen werken aan een duurzame toekomst  voor onze gemeente. Wij als fractie hopen dat ook dat wij samen, de samenleving duurzaam kunnen maken. Cradle to Cradle (C2C) is een van de (vele) methodes om producten te hergebruiken.

Ook de provincie Limburg werkt mee aan het Cradle to Cradle project. In 2007 is in Limburg op tal van plaatsen het Cradle to Cradle concept ingevoerd. Ons doel is een aantrekkelijke, plezierige, gevarieerde, veilige, gezonde en rechtvaardige wereld, met schone lucht, water, bodem en energie – economisch, ecologisch en sociaal gewaardeerd. Onze missie is om ons Cradle to Cradle raamwerk te gebruiken als motor voor innovatie. Het Cradle to Cradle raamwerk betekent:

  • wij zijn verbonden met onze omgeving en handelen daarnaar;
  • ons afval is ons voedsel;
  • de zon is onze energieleverancier;
  • onze lucht, bodem en water zijn gezond;
  • wij ontwerpen voor het welzijn van alle generaties.