Vanaf vandaag is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. De subsidie die deels door de provincie en deels door de gemeente wordt verstrekt is bedoeld voor eigen woningbezitters en (sport)verenigingen. Samen met de gemeente Gulpen – Wittem doen een groot aantal gemeenten mee om energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren.  De Limburgse Energie Subsidie (LES) gaat vanaf 1 september van start.

Wilt u meer leefcomfort, een lagere energierekening én een bijdrage leveren aan het terugdringen van het broeikaseffect?

Dan is dit een goed moment.


Van 1 september 2008 tot 1 oktober 2009 kunt u subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen.

De Provincie Limburg stelt samen met 35 Limburgse gemeenten geld beschikbaar voor energiebesparing bij bestaande woningen, basisscholen en sportverenigingen.

Een goed moment dus om nu in actie te komen. Immers, energie besparen is niet alleen goed voor het milieu, het is nu extra voordelig voor uw portemonnee.

Op de site www.limburgseenergiesubsidie.nl vindt u meer informatie over deze subsidieregeling.

Ook is voor iedere doelgroep is een folder beschikbaar. U kunt deze ophalen bij uw gemeente of opvragen bij de helpdesk van LES, telefoonnummer 043 389 7639, of mailen naar les@prvlimburg.nl.

Het Bespaarplan LES is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Provincie Limburg, de deelnemende Limburgse gemeenten en energiebedrijf Essent in een omvangrijk programma voor energiebesparing. Essent startte dit programma medio 2007 samen met haar gemeentelijke en provinciale aandeelhouders. De geïntegreerde aanpak van het bespaarplan moet er voor zorgen dat het begrip energiebesparing gaat leven en tastbaar wordt. (Bron: Limburgse Energie Subsidie).