Begin dit jaar hebben we als raad reeds gesproken over de Regionale Energie Strategie. Een bijeenkomst waar in elk geval onze fractie gemengde gevoelens aan heeft overgehouden. Laat duidelijk zijn ook wij zijn voor duurzame en groene energie. Maar gelijktijdig moeten we ook realistisch blijven. De plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn maar bovenal er moet draagvlak bij onze inwoners zijn. De impact van de RES is gigantisch en de uitvoering vraagt om een gedegen aanpak.

Als we kijken naar de kracht van Gulpen-Wittem dan is dit het 5-sterren landschap en het gebruik van dit landschap door agrariërs en het toerisme. Daar passen geen grote windmolens en zonneparken bij. Wij zien op dit moment voldoende alternatieven waarmee eerste en grote stappen gezet kunnen worden.

Laten we starten door in te zetten op het volop isoleren van gebouwen en deze te voorzien van zonnepanelen. Dit past het beste bij de klimaatadaptie want isoleren is niet alleen goed tegen de kou, maar ook tegen de warmte én goed voor de portemonnee van onze inwoners. Daarnaast staan ook de technologische ontwikkelingen niet stil en kan het zomaar zijn dat we als we nu te stevig doorpakken ons kwetsbare en unieke landschap voor niets verspillen. Dat willen wij voorkomen.

De recente berichten en onderzoeken toen ook aan dat de grootschalige aanpak zoals het Rijk deze voorstaat niet gaat werken en we het juist moeten hebben van het inzetten op bestaande verbeteringen, technologische ontwikkelingen en het terugdringen van energiegebruik.

Fractie Franssen kan dan ook instemmen met de RES ambitie zoals deze nu is geformuleerd, maar vraagt het college gelijktijdig aandacht te houden voor de unieke kwaliteiten van ons gebied, de technologische ontwikkelingen en aan te sluiten bij de Omgevingsvisie alvorens besluiten worden genomen die dermate ingrijpend en onomkeerbaar zijn.