Met de transitievisie warmte kunnen we onze inbreng van de Regionale Energie Strategie er deels weer bij pakken. Om maar te beginnen met het adgium: Isoleren, Isoleren, Isoleren. Dat heeft in onze gemeente net zoals in veel gemeenten de hoogste prioriteit. We zijn voor verduurzaming en het verbeteren van het klimaat, maar het moet wel realistisch en betaalbaar blijven. Daarnaast dienen plannen uiteraard haalbaar te zijn en dat begint met draagvlak onder de inwoners.

De opgave is gigantisch en dat vraagt om een gedegen aanpak. Prioriteit binnen die aanpak is het isoleren van de bestaande gebouwen. Met de voorliggende transitievisie warmte kunnen wij dan ook instemmen. Laten we starten door in te zetten op het volop isoleren van gebouwen en deze vervolgens gelijk te voorzien van zonnepanelen. Dit past het beste bij de klimaatadaptie want isoleren is niet alleen goed tegen de kou, maar ook tegen de warmte én goed voor de portemonnee van onze inwoners.

Daarnaast staan ook de technologische ontwikkelingen niet stil en kan het zomaar zijn dat als we nu als het al zou kunnen iedereen van het gas afhalen, we dat leidingnetwerk vervolgens weer nodig hebben voor een alternatieve oplossing. We moeten het op dit moment juist hebben van het inzetten op bestaande verbeteringen, technologische ontwikkelingen en het terugdringen van energiegebruik.

Fractie Franssen kan dan ook instemmen met deze visie, maar vraag het college gelijktijdig nogmaals nadrukkelijk om te kijken naar de betaalbaarheid voor onze inwoners. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het college op de motie van het CDA, want deze ingrijpende maatregelen vragen om de nodige investeringen van onze inwoners, waarvan de revenuen niet altijd op korte termijn terug te zien zijn. Dat zeker in een tijd met torenhoge inflatie waardoor de investeringsruimte voor inwoners beperkter wordt en men eerder genegen is om andere keuzes te maken.