De gemeente Voerendaal wil op 11 maart aanstaande goedkeuring verlenen aan de grootschalige aanleg van zonneweides in het Ransdalerveld. Fractie Franssen heeft recent aangegeven voor duurzame energie te zijn, maar NIET ten koste van ons mooie Heuvelland. Wij roepen de Gemeenteraad van Voerendaal op om ook deze verstandige keuze te maken en voorlopig niet in te stemmen met de aanleg van zonneweides en de besluitvorming over de aanleg van grootschalige zonneweides in het Heuvelland op te schorten. Daarmee ook het beleid van de Provincie Limburg en het landelijk beleid op het gebied van zonneweides te gaan volgen. Wacht op dit nieuwe landelijk beleid en ga daarna met de bevolking, Provincie en omliggende gemeentes in overleg hoe dit beleid het beste regionaal en lokaal uitgerold kan worden.

Laten we eerst de bestaande daken vullen en niet ons landschap opofferen. Ben jij het hiermee eens?

Je kunt hier de petitie tekenen:https://heuvellandnietverblauwen.petities.nl/

Hier vind je aanvullende informatie:

2021.02.18 ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’ (Nieuwsuur)

2021.02.23 Brandbrief_zonneweides gemeente Voerendaal

2021.02.26 ‘Stop met aanwijzen zonneweidelocaties’ (De Limburger)

2021.03.00 Nota SNG mbt Zonneweiden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg

2021.03.05 D66, Kaysa Ollongren, Wouter Veldhuis – het alternatief!