Afgelopen donderdag dienden wij samen met het CDA een motie in om per direct te stoppen met de Biomassacentrale in Wijlre. In een eerder stadium hebben wij ons al uitgesproken tegen deze centrale in Wijlre. Tijdens het debat bleek al vlug dat we steun konden verwachten van Raadslid Ineke van der Laan, waarmee er een meerderheid was om te stoppen met deze plannen.

 

Pro diende een motie in om te starten met een burgerparticipatie-traject en vooralsnog geen verdere stappen te zetten. Een tussenweg zullen we maar zeggen. Balans hield in eerste instantie vol aan de realisatie van de plannen. Toen echter bleek dat er een meerderheid was om de plannen te stoppen en er tijdens een schorsing hierin geen beweegruimte zat, schaarden zij zich achter onze motie. Daarmee was er een Raadsbreed besluit om te stoppen.

Maar hoe verder?

Uiteraard moet er wel gewerkt worden aan echte duurzame energie, ook in Wijlre. Wij hebben het College daarom verzocht om samen met de inwoners aan de slag te gaan met het uitwerken van duurzame alternatieven voor de energievoorziening. Na enige onduidelijkheid besloot de wethouder toch om hiermee van start te gaan en haar plan te laten rusten.

De volledige behandeling kunt u ook hier terug kijken.