Volgende stap in herontwikkeling voormalig Sophianum Nijswiller

Afgelopen woensdag bespraken we  een volgende stap in de herontwikkeling van het voormalig Sophianum in Nijswiller. Daar is een geruime tijd overheen gegaan. Fractie Franssen staat er nog altijd achter dat we destijds op de rem hebben getrapt bij de ontwikkelingen van ALP en de regie weer in eigen hand hebben genomen. Het nu voorliggend… [lees meer]

Zitbank bij Jeu de Boules baan Nijswiller

Enkele weken geleden stelde ons burgerfractielid Diana Vluggen vragen over het plaatsen van een zitbank bij de Jeu de Boules baan in Nijswiller. Een lang gekoesterde wens van de bewoners van Nijswiller. Het college heeft inmiddels antwoord gegeven op onze vragen en gaat de aanwezige stoeltjes vervangen door twee banken. De banken komen naast het… [lees meer]

Nog steeds geen oplossing voor waterbuffer in Mechelen

Als sinds maart 2019 wordt er gesproken over een oplossing voor de niet functionerende en onveilige waterbuffer achter basisschool Witheim in Mechelen. Helaas is er nog steeds geen oplossing gerealiseerd. In juni 2020 hebben wij schriftelijke vragen gesteld (U.20.01629) waarop u geantwoord heeft dat inderdaad blijkt dat het infiltrerend vermogen van de aangebrachte waterbuffer onvoldoende… [lees meer]

Meerderheid Raad en wethouder komen tot inkeer: Huisvestingsverordening

Bijzonder dat afgelopen dinsdag PRO, CDA en Balans een motie op de agenda zetten die ze eerder niet steunden. Het onderwerp is al meerdere keren ter sprake gekomen in deze Raad en de Raad heeft zich ook al meerdere keren uitgesproken voor een huisvestingsbeleid/verordening te zijn. Wij hebben het bij de begrotingsbehandeling nog meerdere keren… [lees meer]

Een karakteristiek stukje Gulpen gaat verloren

Fractie Franssen heeft zich al geruime tijd ingezet voor het behoud van de woningen aan de Burggraverweg – Nieuwstraat. Een discussie die al loopt vanaf 2015, waarbij de Monumentencommissie bepaalde dat de woningen als Karakteristiek aangeduid zouden moeten worden. In 2019 namen we samen het CDA het initiatief om ze te behoeden voor sloop. Helaas… [lees meer]