Agro Leisure Park: eerst meer duidelijkheid

Fractie Franssen beoordeelt alle raadsvoorstellen op de brede definitie van gezondheid: gezond voor de economie, inwoners, werkgelegenheid enzovoort. Op dit moment zijn er voor onze fractie onvoldoende harde cijfers om dit project als volledig “gezond” in te schatten, hoewel wij de idealistische gedachte van het project: het promoten van de agrarische sector en het versterken… [lees meer]

Gemeenschapsvoorziening en centrumplan Gulpen

Tijdens het Sprekersplein werd pijnlijk duidelijk dat de economie goed is aangetrokken. Iets dat we normaliter alleen maar toejuichen, maar voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen en de werkzaamheden aan het centrumplan leidt tot tot een financieel tekort. Een tekort dat we deels zelf veroorzaken, door meer te investeren in duurzaamheid bij de… [lees meer]

Lokale woonvisie: Gulpen-Wittem in de steigers

De lokale woonvisie, die nog is opgesteld na een zorgvuldig traject in de vorige raadsperiode. Ik kan mij nog herinneren vlak voordat ik gemeenteraadslid werd (in 2010) dat wij spraken over een nieuwe woonvisie, waarbij ons kernpunt was: Gulpen-Wittem in de steigers. Ook toen riepen wij op te bouwen voor onze toekomst en niet te… [lees meer]

Opheldering gevraagd over vergunningaanvraag leidingbrug Gulpener bierbrouwerij

Onlangs bereikten ons diverse vragen van inwoners van Gulpen inzake de beoogde leidingbrug van de Gulpener Brouwerij boven de Rijksweg. Inmiddels zijn er ook schriftelijke vragen door direct betrokkenen (bewoners aan de Rijksweg te Gulpen) aan het College en Raadsleden gesteld. Ook is er blijkbaar een informatieavond geweest voor de direct omwonenden. Fractie Franssen is… [lees meer]

Oproep aan College: ga met Wonen Wittem in gesprek en maak werk van de Pendile in Eys!

Natuurlijk hoeven wij niet nogmaals aan te geven dat de sloop van de oude Pendile doodjammer was. Door de sloop van de Pendile (alsmede oude Graanhandel) is een cultuurhistorisch gebouw verdwenen welk karakteristiek was voor de omgeving en beeldbepalend was voor de kerk en de nabije omgeving. Wij gaan er vanuit dat ook het huidig… [lees meer]