Geen bestemmingsplanwijziging voor ALP

Fractie Franssen is altijd voorstander geweest van een sterke agrarische sector samen met een levendig lokaal ondernemerschap om onze gemeente leefbaar te houden. Deze visie heeft onze fractie nog steeds. Tijdens de eerdere raadsconferenties over het Agro Leisure Parc is onze fractie ook kritisch geweest op de plannen. Wij hebben niet ingestemd met de bestemmingsplanwijziging… [lees meer]

Aankoop grond Pendile in Eys- aan de slag met de inwoners!

Een raadsvoorstel met een lange geschiedenis, als we met onze telefoon door Google scrollen, dan hebben we er al heel vaak over gesproken en gedacht dat we de kwestie hadden opgelost. Jaren geleden werd besloten tot de sloop van de toenmalige Pendile in Eys, met daarbij door de gemeenteraad van destijds voor ogen zijnde woningbouw… [lees meer]

Agro Leisure Park: eerst meer duidelijkheid

Fractie Franssen beoordeelt alle raadsvoorstellen op de brede definitie van gezondheid: gezond voor de economie, inwoners, werkgelegenheid enzovoort. Op dit moment zijn er voor onze fractie onvoldoende harde cijfers om dit project als volledig “gezond” in te schatten, hoewel wij de idealistische gedachte van het project: het promoten van de agrarische sector en het versterken… [lees meer]

Gemeenschapsvoorziening en centrumplan Gulpen

Tijdens het Sprekersplein werd pijnlijk duidelijk dat de economie goed is aangetrokken. Iets dat we normaliter alleen maar toejuichen, maar voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen en de werkzaamheden aan het centrumplan leidt tot tot een financieel tekort. Een tekort dat we deels zelf veroorzaken, door meer te investeren in duurzaamheid bij de… [lees meer]

Lokale woonvisie: Gulpen-Wittem in de steigers

De lokale woonvisie, die nog is opgesteld na een zorgvuldig traject in de vorige raadsperiode. Ik kan mij nog herinneren vlak voordat ik gemeenteraadslid werd (in 2010) dat wij spraken over een nieuwe woonvisie, waarbij ons kernpunt was: Gulpen-Wittem in de steigers. Ook toen riepen wij op te bouwen voor onze toekomst en niet te… [lees meer]