Fractie Franssen heeft zich al geruime tijd ingezet voor het behoud van de woningen aan de Burggraverweg – Nieuwstraat. Een discussie die al loopt vanaf 2015, waarbij de Monumentencommissie bepaalde dat de woningen als Karakteristiek aangeduid zouden moeten worden. In 2019 namen we samen het CDA het initiatief om ze te behoeden voor sloop. Helaas werd ons voorstel verworpen door een meerderheid in dee Raad en de woningstichting kreeg vrij spel. Er werd ingezet op sloop en het leegkrijgen van de woningen.

In 2020 tijdens de wisseling van de coalitie hebben wij nog een ultieme poging ondernomen, met als resultaat dat er vanavond in elk geval scenario’s op tafel liggen, waar de Raad zich over kan uitspreken. Daarvoor spreken we dank uit aan de woningstichting, dat ze in elk geval niet eenzijdig voor sloop kiezen, maar de Raad een keuze voorleggen.  Laat helder zijn voor Fractie Franssen is er eigenlijk maar 1 voorkeursscenario en dat is het behouden van deze woningen. Dat zou dan ook eigenlijk onze inzet zijn.

We weten inmiddels echter ook dat we daarvoor geen steun krijgen in de Raad. Een gemiste kans. Want daar waar alle fracties vol lof waren over Erfgoed, geeft men op het moment dat zich de kans voordoet niet thuis. Dat realisme moeten we als fractie helaas onderkennen.

Toch willen we ook vanavond een daad stellen om dit stukje karakteristiek Gulpen niet geheel verloren te laten gaan. We stellen daarom voor, dat indien behoud van de woningen politiek niet wordt gesteund om in elk geval beperkingen op te leggen en eisen mee te geven aan de toekomstige invulling.

We dienen daarom een amendement in, waarbij we opdragen dat er maximaal 20 levensloopbestendige appartementen worden gebouwd, in het sociale huursgement, waarbij de nieuwbouw bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een schuin aflopend dak. Daarbij dragen wij de woningstichting eveneens op om ten aanzien van de kwaliteit en uitstraling de voorgevel in te passen met het bestaande dorpsgezicht. Op deze manier hopen wij toch nog een stukje karakteristiek Gulpen, weliswaar in nieuwe stijl te behouden.

Helaas kregen wij geen enkele steun voor ons compromis en kiest een meerderheid van de Raad voor moderne hoogbouw in plaats van het behoud of op z’n minst het opnieuw karakteristiek invullen van dit stukje Gulpen.