Actie voor slechte staat toegangsweg gemeenschapsvoorziening Ingber

De inwoners van Ingber hebben slechts een voorziening, waar de hele gemeenschap gebruik van moet maken. De gemeenschapsvoorziening van Ingber en tevens de voetbalkantine. Uit diverse signalen en een bezoek ter plaatse is ons gebleken dat de toegangsweg hiernaartoe in slechte staat is, een puinhoop. Een deel van de toegangsweg (c.a. 50 meter) is verhard en… [lees meer]

behoud woningen Burggravenweg en Nieuwstraat

In de kern Gulpen stond rondom de voormalige leerlooierij een groot aantal arbeidershuisjes dat dit deel van de oude kern een bijzonder karakter gaf. Door de realisatie van de “Cour de Galoppe” is meer dan de helft van deze woningen verdwenen en resteren er nu nog een tiental in de Burggravenweg en Nieuwstraat. De monumentencommissie heeft 16… [lees meer]

Uitbreidingsplannen camping Woudhove (Schoonbron)

Wij begrepen dat er sinds 15 augustus jl. een uitbreidingsplan ter inzage ligt bij de Gemeente Valkenburg aan de geul inzake een uitbreiding met meerdere groepsverblijven. Naast deze groepsverblijven zouden er ook –wederom- parkeervoorzieningen gerealiseerd worden. Wij hoeven u niet te vertellen welke overlast dit alles, naast de overlast welke de bewoners van Etenaken en Stokhem… [lees meer]

College weigert zich in te zetten tegen sloop woningen Nieuwstraat Gulpen

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op onze vragen over de door de woningstichting voorgenomen sloop van de woningen aan de Nieuwstraat in Gulpen. De gemeenteraad heeft het college eerder al verzocht om deze woningen als karakteristiek te bestempelen, ondanks deze toezegging is dit nog steeds niet gebeurd. Uit de beantwoording… [lees meer]

Verzet tegen sloop woningen Nieuwstraat Gulpen

In de kern Gulpen stond rondom de voormalige leerlooierij een groot aantal arbeidershuisjes dat dit deel van de oude kern een bijzonder karakter gaf. Door de realisatie van de “Cour de Galoppe” is meer dan de helft van deze woningen verdwenen en resteren er nu nog een tiental in de Burggravenweg en Nieuwstraat. De monumentencommissie heeft 16… [lees meer]