Opheldering gevraagd over vergunningaanvraag leidingbrug Gulpener bierbrouwerij

Onlangs bereikten ons diverse vragen van inwoners van Gulpen inzake de beoogde leidingbrug van de Gulpener Brouwerij boven de Rijksweg. Inmiddels zijn er ook schriftelijke vragen door direct betrokkenen (bewoners aan de Rijksweg te Gulpen) aan het College en Raadsleden gesteld. Ook is er blijkbaar een informatieavond geweest voor de direct omwonenden. Fractie Franssen is… [lees meer]

Oproep aan College: ga met Wonen Wittem in gesprek en maak werk van de Pendile in Eys!

Natuurlijk hoeven wij niet nogmaals aan te geven dat de sloop van de oude Pendile doodjammer was. Door de sloop van de Pendile (alsmede oude Graanhandel) is een cultuurhistorisch gebouw verdwenen welk karakteristiek was voor de omgeving en beeldbepalend was voor de kerk en de nabije omgeving. Wij gaan er vanuit dat ook het huidig… [lees meer]

parkeeroverlast rondom Kasteel Wijlre

De bewoners van Wijlre en in het bijzonder de buurtbewoners van Stokhem ervaren al geruimste tijd behoorlijke overlast van de bezoekers aan het prachtige kasteel Wijlre. Deze overlast wordt veroorzaakt door de bezoekers die hun auto parkeren in het weekend bij activiteiten op en/of nabij kasteel Wijlre. Net voor Stokhem, op de Kasteelwijlreweg staan auto’s geparkeerd… [lees meer]

Stand van zaken voorgenomen inham/halfverharding Elzeterweg (Mechelen)

Ruim een jaar geleden zijn er bij de realisatie van de dorpsrand in Mechelen afspraken gemaakt over het verbeteren van de verkeerssituatie onder aan de Elzeterweg De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van het talud aan de binnenzijde van de bocht en het aanplanten van een nieuwe haag. Aan de binnenzijde van de bocht zou… [lees meer]

Ons laatste collegebesluit: flexibiliteit op de woningmarkt!

jongeren moeten de mogelijkheid hebben om daar te wonen, waar ze willen wonen, in een woning die bij hun past, dat was ons credo vorig jaar bij het indienen van het initiatiefvoorstel ‘ ruimte op de woningmarkt voor jongeren’. Het college van Fractie Franssen en CDA heeft bij de laatste collegevergadering besloten om de woonvisie… [lees meer]