CDA-PRO en Balans kiezen opnieuw voor uitstel bij CPO Mechelen. Met de finish in zicht, zetten ze opnieuw een stap achteruit!

Gisterenavond lag het voorstel voor het bouwen van woningen in Mechelen, eindelijk ter besluitvorming op tafel. Een initiatief van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, opgezet door de jongeren zelf. Al ruim vier jaar is er veel tijd, energie en geld ingestoken. Fractie Franssen is dan ook zeer verbaasd , teleurgesteld en verbolgen dat het CDA (als mede… [lees meer]

Reconstructie Dorpsstraat Gulpen

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft Fractie Franssen zich sterk gemaakt voor het nakomen van de gemaakte afspraken met de bewoners bij de reconstructie van de Dorpsstraat in Gulpen. De reconstructie is voortvarend opgepakt. In eerste instantie zijn er met de bewoners afspraken gemaakt over de realisatie van een 30-kilomoterzone tot aan de Kieuwegracht. Tot een… [lees meer]

Fase I – Bouwstenennotitie Omgevingsvisie

Op 27 mei stelden wij de bouwstenennotitie voor de Omgevingsvisie vast. Een proces dat bepalend zal zijn voor de lange termijn als het gaat om de ruimtelijke ontwikkelingen in Gulpen-Wittem. De inzet van burgerparticipatie tijdens dit gehele proces is dan ook ontzettend belangrijk. Fractie Franssen is enthousiast over de reeds ingezette instrumenten, maar hoopt ook… [lees meer]

Ontwikkelingsplan krediet herontwikkeling voormalig Sophianum Nijswiller

Vanavond behandelden wij het Raadsvoorstel ‘Ontwikkelingsplan krediet herontwikkeling voormalig Sophianum Nijswiller’. Een voorstel met een tot dusver roemruchtig verleden gezien de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren. Een voorstel welk tevens aansluit op de Raadsvergadering van 31-1-2019 waarbij het College de opdracht kreeg om op zoek te gaan naar een invulling van dit gebied en gebouw,… [lees meer]

Weer iets meer ruimte voor woningbouw – Gulpen-Wittem in de steigers

Weer plek voor woningbouw in onze gemeente. Dat is waar het vandaag om draait. Ik loop ondertussen ook al een tijdje mee in de deze raad en heb ooit een pleidooi gehouden om Gulpen-Wittem in de steigers te zetten. Daarmee waren we goed op weg, totdat we opgelegd kregen dat we niet meer mochten bouwen…. [lees meer]