Op 27 mei stelden wij de bouwstenennotitie voor de Omgevingsvisie vast. Een proces dat bepalend zal zijn voor de lange termijn als het gaat om de ruimtelijke ontwikkelingen in Gulpen-Wittem. De inzet van burgerparticipatie tijdens dit gehele proces is dan ook ontzettend belangrijk. Fractie Franssen is enthousiast over de reeds ingezette instrumenten, maar hoopt ook dat in de vervolgstadia er nog meer instrumenten ingezet worden om ook andere groepen inwoners, waaronder met name onze jongeren meer te betrekken bij de Omgevingsvisie. Daarnaast vragen wij ook nogmaals aandacht om goed om te gaan met tegenstellingen en het hebben van begrip voor elkaar.

De Omgevingsvisie is voor ons meer dan een ruimtelijk proces. Het zal een visie moeten worden die ruimtelijke ontwikkelingen verbindt met de economie en arbeidsmarkt, gezondheid en leefbaarheid. Een integrale visie die vooruit kijkt naar de toekomst, maar ook het goede van de huidige tijd kan behouden en soms ook iets goeds uit het verleden weer kan meenemen.

Fractie Franssen kan instemmen met de voorliggende bouwstenennotie als opmaat naar de volgende fase richting de Omgevingsvisie. Wij bedanken dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze eerste mooie stap.