Gisterenavond lag het voorstel voor het bouwen van woningen in Mechelen, eindelijk ter besluitvorming op tafel. Een initiatief van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, opgezet door de jongeren zelf. Al ruim vier jaar is er veel tijd, energie en geld ingestoken. Fractie Franssen is dan ook zeer verbaasd
, teleurgesteld en verbolgen dat het CDA (als mede initiatiefnemer) met Pro en Balans een bom legt onder dit voorstel.

Een initiatief waarover binnen de coalitie afspraken zijn gemaakt en een voorstel dat volledig past in een tijd waarbij woningzoekenden en starters geen kans meer maken op het kopen van een eigen woning. Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor het CPO en uit alle verkenningen naar mogelijke locaties is eerder geconcludeerd dat dit het meest kansrijke is.

 

Het is óók een voorstel dat aansluit op de Raadsvergadering van 28 september 2017 waarbij het initiatiefvoorstel ‘Bereikbaarheid woningmarkt jongeren’ werd aangenomen. Een initiatiefvoorstel ingediend door de Fractie Franssen en CDA. Helaas laat een meerderheid van de Raad het CPO opnieuw bungelen en dat terwijl enkele maanden geleden nog een motie aangenomen werd om SNEL duidelijkheid te geven!

Wij zijn dan ook uitermate verheugd dat dit initiatiefvoorstel uiteindelijk heeft geleid tot het concreet Raadsvoorstel welk wij vandaag bespreken.

En natuurlijk, elk plan heeft voor- en tegenstanders. Maar wij moeten naar het algemene belang kijken en daarnaast zijn wij van mening dat dit voorstel onze jongeren en starters een goede zet in de rug kan geven en er nu over kan worden gegaan tot concrete uitwerking en invulling.

Ook zijn wij verheugd dat dit plan past binnen onze lokale Woonvisie waarbij de prioriteit ligt op starters en jongeren. En laten we wel wezen. Daarnaast een mooi voorbeeld van Zelfsturing nieuwe stijl.

 

En zoals reeds aangehaald. Aan elk plan zullen ook nadelen en bezwaren kleven. Het is echter de taak van het College om daar op een verantwoorde wijze mee om te gaan en ervoor te zorgen dat deze zaken goed geborgd worden. Denk hierbij aan de juridische aspecten met betrekking tot de lening overeenkomst en het opstellen van een goede inpassing. Bij deze inpassing kan ook de schets die door een van de omwonenden is opgesteld betrokken worden.

Let wel de gemeente is niet aan zet, heeft geen grondpositie en destijds ook geen initiatief genomen. Het was wethouder Houben (Pro) die het CPO carte blanche gaf voor dit voorstel en wethouder Last die maanden heeft getreuzeld, met de alternatieven voor zich op tafel. De door CDA, PRO en Balans verzochte studie naar een alternatieve locatie betekent opnieuw extra kosten, nog meer vertraging en nog meer onzekerheid. Want hun locatie is gelegen tegen, zo niet in Natura 2000 gebied, met de hoogste beschermingsgraad. En dat terwijl eerder al 12 locaties op haalbaarheid zijn getoetst!

Het plan van het CPO kent weinig risico’s en extra kosten voor de gemeente. Zeker als de risico’s met betrekking tot de lening overeenkomst juridisch goed verankerd zijn. Verder heeft de Provincie goedkeuring aan deze locatie gegeven, is er overleg geweest met de omwonenden en kan dit plan als pilot dienen voor andere starters. In onze gemeente, maar ook in andere Gemeenten.

Jongeren staan letterlijk met de rug tegen de muur. De vaak gehoorde kreet ‘jongeren willen klein wonen’ is natuurlijk niet waar. Jongeren worden gedwongen om klein te wonen. Het CPO is geen ééndagsvlieg. Zij zijn hier al jaren mee bezig, hebben geld en energie hierin gestoken en nu wordt het tijd dat hun plannen verwezenlijkt kunnen worden. De Gemeente heeft ook een maatschappelijke functie en met dit Raadsbesluit kunnen we daar wederom een mooie invulling aan geven. En natuurlijk, ook wij kunnen een euro maar één keer uitgeven, maar laten we hem dan wel uitgeven daar waar dit nodig is. En hoe was het ook alweer: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij willen, neen, wij moeten de vergrijzing tegen gaan en dat kan alleen maar als jongeren geholpen worden. Met dit voorstel kunnen wij hen op weg helpen naar een nieuw thuis.

Het afgelopen jaar alleen al was er sprake van een stijging van de gemiddelde koopprijs van euro 35.000, – oftewel 10%. Let wel euro 35.000, – netto! Een bedrag dat een starter niet binnen een jaar opzij kan leggen. Woningen worden verkocht ver boven de vraagprijs en vervolgens is die verkoopprijs alweer de basis voor de volgende transactie. En daarbij zijn de meeste woningen al verkocht voordat ze op Funda komen. Een situatie die wij de komend jaren door de krapte op de woningmarkt en de lage rente niet gaan veranderen.

Concluderend is onze Fractie verheugd met dit plan, en gaan wij akkoord met het voorstel.

Lees ook de reactie in de Limburger vandaag:

Raadslid Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) verwacht echter dat het veel langer zal duren. Onbegrijpelijk, vindt hij: „We zijn hier al vier jaar mee bezig. En als de finish eindelijk in zicht is, komt er opeens zo’n alternatief. Had dat dan eerder ingebracht.” Dautzenberg is woedend. De afgelopen jaar is door alle betrokken partijen heel veel tijd, energie en ook geld gestoken in de plannen voor Mechelen. Het is voor hem ‘niet acceptabel’ dat er nu opeens een ander voorstel komt waardoor de jongeren in feite helemaal opnieuw kunnen beginnen.