Weer plek voor woningbouw in onze gemeente. Dat is waar het vandaag om draait. Ik loop ondertussen ook al een tijdje mee in de deze raad en heb ooit een pleidooi gehouden om Gulpen-Wittem in de steigers te zetten. Daarmee waren we goed op weg, totdat we opgelegd kregen dat we niet meer mochten bouwen.

Een regel die we destijds al onbegrijpelijk vonden, gelukkig kunnen en zullen we vandaag besluiten om die regel te schrappen. Het is weer tijd om de steigers te zetten. Dat we dat niet ongebreideld en met hap- en snapwerk moeten doen, dat mag duidelijk zijn. We zullen goed moeten vastleggen waar we wel en geen woningbouw willen toestaan, kijken naar de ontwikkelingen van kernen en gehuchten, waar jong- en oud wil wonen en of het inpasbaar is. Voor Fractie Franssen is het allerbelangrijkste dat onze eigen inwoners een plek krijgen en houden om te wonen. Eigen inwoners eerst!

We zullen de doorstroming in de woningmarkt op gang moeten krijgen en dat betekent ruimte voor senioren en voor jongeren op de koopmarkt, zodat ze eigen bezit houden of kunnen verkrijgen.

Wij zouden dan ook graag zien dat de behoefte onder onze eigen inwoners helder in beeld wordt gebracht en we vervolgens stappen zetten waar we wel en niet gaan bouwen en voor wie we gaan bouwen en/of we inwoners zelf de mogelijkheid willen geven om te bouwen, zoals bijvoorbeeld een CPO in Mechelen. De wethouder was tijdens ons vorig pleidooi niet van gecharmeerd, maar toch hopen wij dat er werk van wordt gemaakt dat eerst onze eigen inwoners worden geholpen aan goede huisvesting.

Dit alles mag uiteraard geen traject van lange adem worden, we moeten tempo maken zodat we echt de steigers kunnen gaan opzetten. 

De motie van de Fractie van der Laan kunnen wij volledig steunen en sluit naadloos aan op de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Robbert Dautzenberg, fractievoorzitter