Wethouder sociaal domein (van der Kleij) geeft toe, rapport niet gelezen en komt terug op haar woorden

Conclusie: De wethouder laat het afweten. Ze lijkt onvoldoende zicht te hebben op de groep die we moeten bereiken en al helemaal geen zicht meer te hebben op wat er moet gebeuren en de resultaten. Rapporten worden niet gelezen en op eerdere antwoorden wordt telkens teruggekomen. We willen u het hele verhaal niet onthouden: Wethouder… [lees meer]

Algemene Beschouwingen begroting 2019

In 2025 is Limburg de eerste positief gezonde provincie in Nederland. De gemeente Gulpen-Wittem is koploper met positief gezonde inwoners en weegt alle voorstellen af op het gedachtegoed, is dit positief gezond? Dat is ons streven voor deze raadsperiode en onze meetlat om uw werk te beoordelen. Voor Fractie Franssen is leefbaarheid daarbij het kernbegrip voor samenleven. Dat betekent… [lees meer]

Ambtsbezoek Gouverneur Bovens

Gouverneur Theo Bovens, Commissaris van de Koning, bracht op dinsdag 30 oktober een ambtsbezoek aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het ambtsbezoek is bedoeld om kennis te maken met het nieuwe college, de raadsleden en stichtingen in onze mooie gemeente Gulpen-Wittem. Gouverneur Bovens: “Dit ambtsbezoek is voor mij de eerste in een nieuwe reeks waarin de gemeenteraad… [lees meer]

Werk in uitvoering: voor een Gezond Gulpen-wittem in 2019

Afgelopen donderdag behandelde wij de Kadernota 2019, een volgens het nieuwe college ‘beleidsarme’ Kadernota, waarbij wethouder Houben eerder de ambitieuze oproep deed om maar met zoveel mogelijk moties en amendementen te komen. Volgens ons heeft wethouder Houben zijn taak niet helemaal goed begrepen en krijgt hij zijn wekelijkse uren blijkbaar niet gevuld. De afgelopen jaren heeft… [lees meer]

Herbezinning op uitbreiding College en Directie?!

De verkiezingen zijn alweer enige tijd achter de rug en de Fracties Pro Gulpen-Wittem en Balans hebben inmiddels de coalitie gevormd en zijn eveneens overgegaan tot het voordragen en benoemen van de wethouders. Daarbij kwam ook het spreekwoordelijke konijn uit de hoge hoed. Een konijn in de vorm van een derde fulltime wethouder. Saillant detail… [lees meer]