Commissaris van de Koning op bezoek in Gulpen-Wittem

De commissaris van de Koning, Emile Roemer, bracht gisteren een bezoek aan de gemeente Gulpen-Wittem. De commissaris en zijn ambtelijke delegatie werden feestelijk ontvangen in de raadzaal in het gemeentehuis in Gulpen. Na een gesprek met de burgemeester en het college over Gulpen-Wittem, haar veelzijdigheid en de opgaven waarmee de gemeente aan de slag is,… [lees meer]

Fractie Franssen, Balans en CDA gaan gezamenlijk aan de slag om te komen tot een brede meerderheidscoalitie in Gulpen-Wittem

De afgelopen dagen hebben alle raadsfracties verkennende gesprekken gevoerd om de verkiezingsuitslag en mogelijkheden voor coalitievorming te bespreken. Alle partijen vinden het van belang om te komen tot een stabiele coalitie die kan rekenen op een brede meerderheid in de gemeenteraad. Daarvoor is vertrouwen in elkaar de basis voor de samenwerking in een stabiel gemeentebestuur…. [lees meer]

Terugblik Raadsvergadering 27 januari 2022

Het was een korte raadsagenda, maar wel met een aantal belangrijke onderwerpen. Te beginnen met nieuw Coronasteunpakket van 77 duizend euro. Daarmee hopen we de negatieve impact op onze samenleving in het bijzonder voor verenigingen, accommodaties en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Daarna de broodnodige reconstructie van de doorgaande weg in Eys voor een veilige… [lees meer]

Fractie Franssen vraagt wethouder om tempo te maken met Glasvezelnetwerk

Er is in onze gemeente nog steeds een grote behoefte aan stabiel en snel internet en door het thuiswerken is deze behoefte alleen maar gegroeid. In 2021 heeft Fractie Franssen al het initiatief genomen om de het college te verzoeken om de mogelijkheden voor een glasvezelnetwerk te. verkennen. De Gemeente Gulpen-Wittem is altijd de kartrekker… [lees meer]

Onze blik op de gemeentebegroting 2022

Vandaag behandelen wij de gemeentebegroting en de 1e begrotingswijziging 2022. Een begroting die eveneens vooruitblikt naar 2025. Maar ook een begroting die grotendeels beleidsarm is. Een goede keuze van dit college want het zou niet netjes zijn om over de bestuursperiode heen besluiten te nemen. Door bewust een grotendeels beleidsarme begroting voor te leggen, laten… [lees meer]