De afgelopen dagen hebben alle raadsfracties verkennende gesprekken gevoerd om de verkiezingsuitslag en mogelijkheden voor coalitievorming te bespreken. Alle partijen vinden het van belang om te komen tot een stabiele coalitie die kan rekenen op een brede meerderheid in de gemeenteraad. Daarvoor is vertrouwen in elkaar de basis voor de samenwerking in een stabiel gemeentebestuur.

De afgelopen twee jaar hebben de fracties CDA, Balans en Franssen, aangevuld met het raadslid Ineke van der Laan de verantwoordelijkheid genomen om te zorgen voor een stabiel en betrouwbaar gemeentebestuur in Gulpen-Wittem.

Op basis van de goed verlopen samenwerking en het vertrouwen dat de Fractie Franssen, Balans en CDA in elkaar hebben, spreken zij gezamenlijk de intentie uit om met elkaar verder te gaan en een brede meerderheidscoalitie te vormen die de gemeente Gulpen-Wittem de komende vier jaar gaat besturen.

Fractie Franssen, Balans en CDA nemen gezamenlijk het initiatief om het formatieproces met elkaar op te starten. Dit met als doel om tot overeenstemming over de inhoud van een coalitieprogramma te komen. Zij hebben oud-raadslid Robbert Dautzenberg gevraagd om mede op basis van zijn kennis en ervaring van de lokale situatie als formateur het proces in goede banen te leiden. Daarnaast zal mr. Ad de Kroon (voorheen provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Limburg en op dit moment zelfstandig adviseur) op basis van zijn jarenlange ervaring en expertise van de (lokale) overheid als onafhankelijk adviseur optreden naar de formerende partijen toe.

De partijen streven ernaar om eind april een akkoord te presenteren, alsmede te komen met een voordracht voor de invulling van het college van burgemeester en wethouders. De voordracht van de wethouders vindt plaats nadat de beoogd kandidaat-wethouders de gebruikelijke integriteitsscreening hebben doorstaan.