Er is in onze gemeente nog steeds een grote behoefte aan stabiel en snel internet en door het thuiswerken is deze behoefte alleen maar gegroeid. In 2021 heeft Fractie Franssen al het initiatief genomen om de het college te verzoeken om de mogelijkheden voor een glasvezelnetwerk te. verkennen. De Gemeente Gulpen-Wittem is altijd de kartrekker hierin geweest in de regio. Helaas is er de afgelopen jaren veel gepraat over de aanleg van een netwerk, maar is dit vooralsnog in onze gemeente niet van de grond gekomen. Verbaast zijn wij dan ook dat in onze buurgemeenten Vaals en Eijsden-Margraten letterlijk de schop de grond in gaat en het netwerk binnenkort wordt aangelegd.

Dit terwijl in onze gemeenteraad via diverse moties en voorstellen telkens weer opgeroepen is om tempo te maken met de aanleg van het netwerk in onze gemeente en daarin regionaal solidair op te trekken.

In de buurgemeenten Vaals en Eijsden-Margraten is de werving voor de deelname aan een glasvezelnetwerk in volle gang, maar in onze gemeente wordt er niet gecommuniceerd over de ontwikkelingen rondom de werving en aanleg van het glasvezelnetwerk, kortom er wordt nog altijd niet gestart.

Aanstaande donderdag roepen wij het College middels een motie dan ook om op met spoed de acties in gang te zetten om te komen tot de werving voor deelname aan een glasvezelnetwerk en hierin alsnog gezamenlijk op te trekken met de gemeenten Vaals en Eijsden-Margraten, zodat de kabel tussen de gemeenten niet onderbroken wordt.