Het was een korte raadsagenda, maar wel met een aantal belangrijke onderwerpen.

Te beginnen met nieuw Coronasteunpakket van 77 duizend euro. Daarmee hopen we de negatieve impact op onze samenleving in het bijzonder voor verenigingen, accommodaties en ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Daarna de broodnodige reconstructie van de doorgaande weg in Eys voor een veilige doorgang van het verkeer en het vernieuwen van het riool. Daarnaast komt er hiermee ook een mooie upgrade van de dorpskern van Eys en wordt ook het Pendile terrein waarover jaren discussie is geweest eindelijk opnieuw ingericht als dorpsplein. Wij zijn in elk geval samen met de inwoners enthousiast over de plannen die nu eindelijk uitgevoerd kunnen worden.

In de commissievergadering hadden wij al ingestemd met het beschikbaar stellen van de financiële middelen om de waterproblematiek aan te pakken. Hiermee kunnen er op kortetermijnmaatregelen worden genomen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Verder heeft de gehele raad een motie aangenomen over het CPO (woningbouw voor startende jongeren) in Mechelen. In juli vorig jaar besloot een meerderheid van de raad om naast het plan van de jongeren nog alternatieven te onderzoeken. Opnieuw heeft dat tot een halfjaar vertraging geleid, waar onze fractie al voor waarschuwde. Gelukkig zit er sinds kort eindelijk weer voortgang in het proces en wordt er met de provincie over de plannen gesproken. Wij vinden het belangrijk om de jongeren van Mechelen daarbij te ondersteunen en hopen dat er op zeer korte termijn eindelijk een positief besluit genomen wordt.

Wij hebben ook aandacht gevraagd voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Al in 2012 namen wij het initiatief om de mogelijkheden voor een glasvezelnetwerk te verkennen. De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en sloten de buurgemeenten Vaals en Eijsden-Margraten zich bij onze oproep voor glasvezel aan. Tot grote verbazing moesten wij recent constateren dat Gulpen-Wittem de overeenkomst voor het netwerk nog steeds niet had ondertekend, terwijl in Vaals en Eijsden-Margraten de werving al was gestart. Met een motie hebben wij wethouder Last dringend verzocht om alsnog de overeenkomst te ondertekenen. Er is toegezegd dat er binnen drie weken een besluit genomen wordt. Zo niet dan spreken we in februari in de raadzaal opnieuw over het glasvezelnetwerk. Wij vinden in elk geval dat de kabel tussen de gemeenten niet onderbroken mag worden en er gezamenlijk werk van het glasvezelnetwerk wordt gemaakt.