Verbeteragenda voor Zelfsturing in Gulpen-Wittem

We mogen trots zijn. Trots op onze inwoners dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Menige gemeente zou willen dat er zoveel enthousiaste inwoners zijn die samen de schouders eronder zetten. De afgelopen jaren hebben we mooie initiatieven zien ontstaan vanuit de zelfsturing. Er zijn veel projecten gerealiseerd. Maar we zagen het… [lees meer]

Diana Vluggen benoemd tot burgerfractielid

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 juli is Diana Vluggen uit Wahlwiller benoemd tot burgerfractielid bij onze fractie. Diana is in Gulpen-Wittem en zeker in Wahlwiller geen onbekende. Als vrijwilliger bij tal van verenigingen en activiteiten zorgt Diana er voor dat onze gemeente bruisend blijft. Dat bruisen heeft Diana ook voor met onze gemeente en… [lees meer]

Wateroverlast Gulpen-Wittem – Medeleven aan alle betrokkenen

Fractie Franssen wenst alle betrokkenen bij de wateroverlast die onze gemeente teistert, ontzettend veel sterkte toe! Daarnaast spreken wij grote dank en waardering uit aan alle hulpverleners en bewoners die helpen om de wateroverlast te bestrijden. De Raadsvergadering vanavond gaat niet door. De gemeente en alle hulpverleners spannen zich maximaal in om hulp en ondersteuning… [lees meer]

Kaderbrief 2022, een blik naar de toekomst?

Tijdens de Auditcommissie hadden wij het al aangegeven. De voorliggende kaderbrief is de meest ingewikkelde en meest onvoorspelbare ooit. Niet dat het College of wij als Raad daaraan veel kunnen veranderen. We zien vooral dat het Rijk ons vrijwel schaakmat heeft gezet, covid-19 de situatie nog meer onder druk zet en een nieuw kabinet vooralsnog… [lees meer]

Quinn Quadvlieg benoemd als jongste burgerfractie/commissielid

Afgelopen donderdag is namens Fractie Franssen de 17-jarige Quinn Quadvlieg uit Gulpen benoemd als burgerfractielid (vanaf september commissielid). Quinn komt de fractie versterken met frisse ideeën en ambities voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Quinn is geen onbekende in Gulpen en omgeving. Als top wielrenner en vrijwilliger bij het kindervakantiewerk is hij zeer sportief. Daarnaast heeft… [lees meer]