Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft Fractie Franssen zich sterk gemaakt voor het nakomen van de gemaakte afspraken met de bewoners bij de reconstructie van de Dorpsstraat in Gulpen.

De reconstructie is voortvarend opgepakt. In eerste instantie zijn er met de bewoners afspraken gemaakt over de realisatie van een 30-kilomoterzone tot aan de Kieuwegracht. Tot een ieders verbazing zijn de gemaakte afspraken niet nagekomen en stopt de 30 kilometer zone ter hoogte van de Galouppe. Dit na een negatief advies van de brandweer omdat zij de aanrijtijden dan niet meer zouden halen.

Fractie Franssen vindt dit een onzinnig argument.

De hulpverleningsdiensten kunnen bij een PRIO I melding de maximumsnelheid sowieso met 20 km/h overschrijden en derhalve 50 km/h kunnen rijden door de 30 km/h zone. Daarnaast zijn er verder geen infrastructurele maatregelen (drempels, versmallingen e.d.) op het wegdek die een onbelemmerde doorgang van de hulpverleningsdiensten verhinderen. Verder er in onze gemeente meerdere 30 km/h zones zijn direct nabij de aanrijroute van de hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer.

Ook het zebrapad tegenvoer het VVV-kantoor is verplaatst, zodat er een meer natuurlijke looproute wordt gecreëerd. Uit eigen tellingen blijkt dat een overgrote meerderheid van de mensen die oversteken, nog altijd oversteken bij het voormalig VVV-kantoor en geen gebruikmaken van het nieuwe – verplaatste – zebrapad.

Fractie Franssen heeft het college in de raadsvergadering van 27 mei dan ook verzocht om de gemaakte afspraken met bewoners over het aanleggen van een 30 kilometerzone tot aan de Kiewegracht na te komen. Daarvoor is evenwel op dit moment geen bestuurlijk en politiek draagvlak. Fractie Franssen wel aandacht vraagt voor de ontstane situatie en daarom een alternatief voorstelt:

 

Afgesproken is dat

  1. De verantwoordelijke portefeuillehouder binnen nu en 2 weken in gesprek gaat met de bewoners die dit willen en voor zover Covid-19 dit toelaat.
  2. De getroffen maatregelen na een jaar te evalueren en daarbij in gesprek te gaan met de bewoners en de hulpdiensten over de nieuwe situatie;
  3. Intensief metingen en tellingen te verrichten gedurende het jaar als het gaat om de snelheid, oversteken bij het zebrapad en de uitrukken van hulpdiensten voor de evaluatie;
  4. De opkomst- en aanrijtijden van de Brandweerkazerne Gulpen mee te nemen in de evaluatie;
  5. De raad en de inwoners te informeren over de uitkomsten van de evaluatie met de bewoners en hulpdiensten.

 

Jo Nix

Fractie Franssen