Als sinds maart 2019 wordt er gesproken over een oplossing voor de niet functionerende en onveilige waterbuffer achter basisschool Witheim in Mechelen. Helaas is er nog steeds geen oplossing gerealiseerd.

In juni 2020 hebben wij schriftelijke vragen gesteld (U.20.01629) waarop u geantwoord heeft dat inderdaad blijkt dat het infiltrerend vermogen van de aangebrachte waterbuffer onvoldoende is. Daarbij dat er weliswaar aanpassingen zijn verricht maar uzelf heeft geconcludeerd dat ook deze aanpassingen niet hebben geleid tot een betere infiltratie.

U zou deze tekortkomingen vervolgens oppakken met stichting Innovo waarmee een bruikleenovereenkomst is afgesloten naar aanleiding van de nieuwbouw van basisschool Witheim. Hierna is het echter stil gebleven.

In het april 2021 hebben wij met wethouder Last een bezoek aan de waterbuffer gebracht om de situatie nogmaals te bespreken. De wethouder heeft daar aangegeven aan de slag te gaan met werkzaamheden om de situatie op te lossen. Inmiddels zijn we opnieuw 5 maanden verder en is er nog steeds geen werkende- en veilige waterbuffer achter basisschool Witheim. Inmiddels zijn we weer een schoolvakantie verder en lopen kinderen opnieuw onnodige risico’s bij de ingang van het nieuwe schooljaar.

Wij hebben het college hierover de volgende vragen gesteld

  1. Wanneer denkt u eindelijk met een oplossing te komen voor de tekortkomingen aan de waterbuffer of heeft u dit probleem ter zijde geschoven?
  2. Waarom is het in de periode maart 2019 – tot heden, telkens niet gelukt om tot een oplossing te komen?
  3. Bent u het met ons eens dat dit geen manier van werken is en inwoners terecht klagen over de houding en werkwijze van de gemeente in deze?
  4. Neemt u de verantwoordelijkheid indien er een ongeval plaatsvindt bij deze onveilige waterbuffer of als het water tot overlast leidt?