Bijzonder dat afgelopen dinsdag PRO, CDA en Balans een motie op de agenda zetten die ze eerder niet steunden. Het onderwerp is al meerdere keren ter sprake gekomen in deze Raad en de Raad heeft zich ook al meerdere keren uitgesproken voor een huisvestingsbeleid/verordening te zijn. Wij hebben het bij de begrotingsbehandeling nog meerdere keren genoemd “Eigen inwoners eerst!”  Iets waar wethouder Last absoluut niet aan mee wilde werken, helaas en waar ook de andere fracties zich helaas voor ons achter schaarden. Uiteraard zijn we blij dat de andere fracties nu tot inkeer zijn gekomen en dat de wethouder hier nu toch uitvoering aan gaat geven. Na een korte discussie werd de motie ingetrokken en zal de wethouder nu echt aan de slag moeten!