De afgelopen dagen hebben alle raadsfracties verkennende gesprekken met elkaar gevoerd om de actuele politieke situatie te bespreken. Tijdens deze gesprekken is de noodzaak om op korte termijn te komen tot een stabiele coalitie die kan rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad, door alle fracties onderschreven. Op basis van de verkennende gesprekken hebben de fracties CDA, Balans, Franssen en Van der Laan de intentie uitgesproken om een nieuwe coalitie te vormen en daartoe het formatieproces te starten en te onderzoeken of overeenstemming kan worden bereikt over de inhoud van een coalitieprogramma.

CDA, Balans, Fractie Franssen en Fractie Van der Laan hebben met de heer mr. Ad de Kroon een onafhankelijke formateur bereid gevonden om het formatieproces in goede banen te leiden. Ad de Kroon werkte in het verleden als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij diverse gemeenten en was ruim 7 jaar provinciesecretaris/algemeen directeur van de Provincie Limburg. Momenteel is hij als adviseur verbonden aan adviesbureau Geerts&Partners en werkt hij op interim-basis binnen het openbaar bestuur.

Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren de ernstige gevolgen van de Corona-crisis nog dagelijks. Een stabiel en betrouwbaar lokaal bestuur is in deze periode daarom onmisbaar. Indien een college van burgemeester en wethouders niet beschikt over meerdere wethouders, wordt het college gevormd door enkel de burgemeester. Om ervoor te zorgen dat juist in deze crisistijd het college van B&W effectief zijn rol als dagelijks bestuur kan vervullen, zullen partijen op korte termijn met een voordracht komen. Tevens worden de zittende wethouders gevraagd om tot die tijd in functie te blijven en wordt het college van B&W verzocht in die periode geen onomkeerbare besluiten of verplichtingen aan te gaan.

CDA, Balans, Fractie Franssen en Fractie Van der Laan streven er dan ook naar om uiterlijk voor het einde van augustus aan de gemeenteraad een akkoord op hoofdlijnen voor te leggen – welk akkoord onder leiding van een onafhankelijk formateur, zijnde Ad de Kroon, tot stand komt – alsmede te komen met een voordracht voor de invulling van het college, waarbij de beoogd kandidaat wethouders zijn: Jos Last (Balans / Fractie Van der Laan), Jos Hendriks (CDA) en Piet Franssen (Fractie Franssen). De voordracht van de wethouders vindt plaats nadat de beoogd kandidaat-wethouders de gebruikelijke integriteitsscreening hebben doorstaan. Dit heeft de beoogde coalitie vanavond bekend gemaakt in de raadsvergadering.