Gezamenlijk initiatief: Raadsbrede motie voor behoud Rechtbank Maastricht

Fractie Franssen heeft afgelopen week het initiatief genomen om in Gulpen-Wittem met alle politieke partijen een motie in te dienen voor het behoud van de rechtbank in Maastricht. Daarbij krijgen we gelukkig steun van alle 15 gemeenteraadsleden. Daarnaast hebben wij een oproep gedaan aan alle regio-gemeenten om deze motie in te dienen. Wij maken ons… [lees meer]

Vragen en suggesties voor Evenementenverkeersregelaars

Met regelmaat spreken wij met enthousiaste inwoners die bij de vele evenementen die onze gemeente rijk is de taak van verkeersregelaar op zich nemen. Over het algemeen zijn zij zeer tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen, maar toch bereiken ons ook signalen voor verbeterpunten. Wij hebben het College dan ook de volgende vragen gesteld en mogelijke suggesties… [lees meer]

Antwoorden Cour de Galouppe Gulpen

Enkele weken geleden hebben de fracties CDA en Franssen schriftelijk aan burgemeester van den Tillaar verzocht om te bemiddelen in het conflict tussen de huurdersvereniging van Cour de Galouppe en de woningcorporatie Gulpen. Het College heeft in haar beantwoording aangegeven te streven naar meer zelfsturing en het versterken van de sociale cohesie van onderop. De… [lees meer]

Cour de Galouppe

Onlangs is er in de pers een bericht verschenen over het conflict dat is ontstaan tussen de bewonerscommissie van de  Cour de Galouppe aan de Looierstraat in Gulpen en de woningstichting Gulpen over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte voor sociale activiteiten voor de bewoners. Fractie Franssen en CDA betreuren deze gang van zaken zeer, temeer daar… [lees meer]

WMO verordening

Op donderdag 25 april is de wmo verordening voor de gemeente Gulpen-Wittem aan de orde gesteld. Het is belangrijk dat wij na een in 2011 ingezet traject rondom de kanteling nu de nieuwe WMO verordening kunnen bespreken. Volgens onze fractie is deze verordening dan ook met veel zorgvuldigheid en met raadpleging van veel betrokkenen, waaronder… [lees meer]