Enkele weken geleden hebben de fracties CDA en Franssen schriftelijk aan burgemeester van den Tillaar verzocht om te bemiddelen in het conflict tussen de huurdersvereniging van Cour de Galouppe en de woningcorporatie Gulpen. Het College heeft in haar beantwoording aangegeven te streven naar meer zelfsturing en het versterken van de sociale cohesie van onderop. De burgemeester heeft aangegeven (en heeft dit ook al eerder kenbaar gemaakt) bereid te zijn gesprekken tussen beide partijen te begeleiden, mits beide partijen daar gezamenlijk voor kiezen.

Antwoorden Cour de Galouppe