Onlangs is er in de pers een bericht verschenen over het conflict dat is ontstaan tussen de bewonerscommissie van de  Cour de Galouppe aan de Looierstraat in Gulpen en de woningstichting Gulpen over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte voor sociale activiteiten voor de bewoners. Fractie Franssen en CDA betreuren deze gang van zaken zeer, temeer daar wij van opvatting zijn dat initiatieven van burgers om gezamenlijk activiteiten te ontplooien die de sociale cohesie bevorderen gestimuleerd en niet gefrustreerd moeten worden. Dit soort activiteiten passen geheel binnen ons gemeentelijk WMO beleid ter bevordering van participatie en ter voorkoming van eenzaamheid. Het is ook een goed voorbeeld dat past binnen ons voornemen voor meer zelfsturing door onze burgers. Niet voor niets is aan de bewoners van de Cour de Galouppe de uitstralingsprijs van de gemeente Gulpen-Wittem  uitgereikt.

Door het ontstane conflict dreigen deze activiteiten echter niet meer plaats te vinden en worden de vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten ontmoedigd. Daarom verzoeken wij de Burgemeester naar aanleiding het bovenstaande om tussen de bewoners en de woningstichting te bemiddelen om er voor te zorgen dat deze verstoorde situatie beeindigd wordt en deze activiteiten weer plaats kunnen vinden. De volledige brief is als bijlage bij dit bericht opgenomen.

29042013_Cour_de_Galouppe

29042013_Bewoners_cour_de_Galouppe