Met regelmaat spreken wij met enthousiaste inwoners die bij de vele evenementen die onze gemeente rijk is de taak van verkeersregelaar op zich nemen. Over het algemeen zijn zij zeer tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen, maar toch bereiken ons ook signalen voor verbeterpunten. Wij hebben het College dan ook de volgende vragen gesteld en mogelijke suggesties aangereikt. Wij zien het antwoord van het College met belangstelling tegemoet:

  1. de gemeente Gulpen-Wittem is niet aangesloten bij de landelijke stichting voor verkeersregelaars SVNL. De stichting verzocht de cursussen en applicaties voor verkeersregelaars binnen de wettelijke mogelijkheden.- Waarom is de gemeente Gulpen-Wittem niet hierbij aangesloten?
    – Zij hier kosten aan verbonden en zo ja, hoe hoog zijn deze kosten?
  2. Verkeersregelaars ervaren met regelmaat de onduidelijkheid tussen de verschillende betrokken instanties: gemeente, SVNL, organisator en politie. Met name op het gebied van communicatie is het vaak onduidelijk wie waarvoor moet zorgen en waar de verantwoordelijkheden liggen. Navraag bij SNVL leert ons dat zij verkeersregelaars en organisaties direct doorverwijzen naar de gemeente voor alle informatie.-Is het mogelijk om al bij de vergunningaanvraag duidelijk te vermelden dat organisaties zelfs verkeersregelaars moeten benaderen en ervoor moeten zorgen dat deze de benodigde licentie bij SVNL hebben behaald?-Kan in de toelichting van de evenementenvergunning opgenomen worden op welke wijze organisatoren verkeersregelaars kunnen aanstellen en daarbij een indicatie van het benodigd aantal verkeersregelaars?

    -Bestaat er de mogelijkheid dat de gemeente centraal (mogelijk via de vrijwilligerscentrale) een groep verkeersregelaars jaarlijks de applicatie laat behalen, zodat deze voor evenementen door de organisatie gevraagd kunnen worden?

    -Is het mogelijk dat voor alle verkeersregelaars de licentie de looptijd van 1 januari tot en met 31 december krijgt, zodat tussentijdse herhaling niet noodzakelijk is?

  3. Verschillende verkeersregelaars hebben ervaren dat het vrijwillig regelen van het verkeer voor meerdere organisaties binnen verschillende gemeenten problemen oplevert. Zo is het niet mogelijk om binnen de applicatie meerdere evenementen aan te vinken en is onduidelijk hoe een en ander verzekeringstechnisch geregeld is.

– Mogen verkeersregelaars die door de gemeente Gulpen-Wittem zijn aangesteld, ook bij evenementen buiten de gemeente het verkeer regelen?

– Zijn hierover afspraken gemaakt met de regiogemeenten?

-Kan uitgelegd worden hoe een en ander verzekeringstechnisch geregeld is?

  1. Voor evenementenorganisatoren is het vaak zoeken naar verkeersregelaars die in het bezit zijn van een aanstellingspas. Hiervoor willen wij u de volgende suggestie aanreiken en horen graag uw reactie hierop:

– Is het mogelijk om evenementenorganisatoren te wijzen op de verschillende groepen verkeersregelaars en hun aanspreekpunten?

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een lijst van verkeersregelaars of ‘rayonhoofden’ die benaderd kunnen worden voor evenementen.

– ziet de gemeente hiervoor bij zichzelf een taak weggelegd om dit al bij de vergunningverlening mee te nemen en of bijvoorbeeld dit onder te brengen bij de vrijwilligerscentrale?

Wij zien met belangstelling uit naar uw antwoorden en hopen dat we samen het beleid ten aanzien van onze verkeersregelaars in Gulpen-Wittem kunnen verbeteren.