Vanavond stellen wij het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening vast voor onze gemeente, waarbij we samenwerken binnen de regio Maastricht-Heuvelland.

Schuldhulpverlening is een van de essentiële zaken om kwetsbare inwoners te beschermen, te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij weer grip op hun eigen leven krijgen. Maar schuldhulpverlening zou volgens onze fractie veel meer moeten investeren in preventie, voorkomen dat mensen in een schuldenproblematiek geraken en als ze in de schulden raken, voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. Het voorliggende beleidsplan gaat uit van ‘eigen verantwoordelijkheid’, maar iemand die in een grote schuldenpositie terecht is gekomen denkt vaak alleen nog maar aan de korte termijn en eigen verantwoordelijkheid is dan een onmogelijke vraag.

Daarnaast schort het bijzonder vaak aan de signalerende functie en komen signalen te laat op de juiste plek terecht. Kijken wij naar instanties zoals woningcorporaties, energieleveranciers etc. dan zou er een veel betere samenwerking tot stand moeten komen om tijdig signalen richting de schuldhulpverlening te uitten, voordat de deurwaarder op de stoep staat. Om financiële problemen duurzaam op te lossen, is het van belang dat de oorzaak duidelijk is. Vaak zijn er namelijk ook sociaal-maatschappelijke problemen aan de orde. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van psychische problemen, verslaving, problemen van relationele aard of laaggeletterdheid, ook hier geldt dat signaleren veel eerder opgepakt moeten worden.

Verder missen wij nog steeds hoe men in het kader van integraal werken de contacten met schuldeisers en deurwaarders gaat verbeteren om escalaties te voorkomen.

Recent zijn de cijfers gepubliceerd over armoede in onze gemeente en ook deze cijfers tonen aan dat er nog veel werk verzet moet worden om deze groep kwetsbare inwoners een perspectief te bieden op een mooie toekomst. Alleen al dat er 100 kinderen in onze gemeente in armoede leven is een zeer onwenselijke situatie en vraagt de komende jaren om extra inspanningen.

Ook vragen wij u om alert te zijn op malafide bewindvoerders en schuldhulpverleners, door ook hier strikt op te controleren en mensen die van deze personen afhankelijk zijn niet aan hun lot over te laten. Het gebeurt te vaak dat juist door de zogenaamde hulpverleners de schuldenpositie alleen maar erger wordt.

Met het voorliggend plan van integrale schuldhulpverlening, hopen wij dat er stappen gezet kunnen worden om echt werk te maken van schuldhulpverlening. Wij vragen daarom het college om ons periodiek te informeren over de uitvoering van het voorliggend beleidsplan.

Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen)