Gevaar bij gymmatten

Enige tijd geleden hebben wij vragen gesteld over de staat van de landingsmatten die gebruikt worden in de gymzaal aan de Witteweg te Gulpen. Het college heeft hier op gereageerd dat deze zich in goede staat bevinden en dat dit blijkt uit de recente controle van het bureau Jansen – Fritsen dat dateert van december… [lees meer]

Verkeersituatie In het Diepebroek

De bewoners van de straten In het Diepebroek en de Burggraverweg te Gulpen hebben dagelijks te maken met een gevaarlijke verkeerssituatie als zij met hun auto of fiets de straat in of uit rijden. Deze gevaarlijke situatie ontstaat door een daar staande boom in een begroeid plantsoen. Door de aanwezige begroeiing is er geen overzicht… [lees meer]

Parkeerbeleid Kern Gulpen

Sinds enige tijd is het nieuwe parkeerbeleid in de kern Gulpen vastgesteld. Dit parkeerbeleid heeft meerdere doelen, maar ons hebben diverse bewoners aangesproken op de consequenties en problemen inzake dit parkeerbeleid. Door middel van dit schrijven willen wij hier graag de aandacht op vestigen en een aantal vragen stellen. Al geruime tijd hebben de bewoners… [lees meer]

Ondergrondse container bij Pr. Bernhardstraat

Na vragen en aandringen van Fractie Franssen zal naar verwachting in het najaar een ondergrondse container worden geplaatst in de Pr. Bernhardstraat. Aanleiding hiervoor zijn de grote aantallen zakken restafval naast de huidige container. De gemeente heeft inmiddels de zaak voor vervolging overgedragen aan de politie. Omdat inmiddels  binnen onze gemeente bij wijze van proef… [lees meer]

Parkeer en afvaloverlast

In het verleden hebben wij meermaals aandacht gevraagd voor de wijk ‘de Rus’ te Gulpen, dit maal betreft het de binnen de wijk gelegen Prins Bernhardstraat. Specifiek willen wij aandacht vragen voor de parkeerproblemen aldaar, alsmede de overlast ten gevolge van afval. Wij hebben van diverse bewoners vernomen dat de container gelegen naast de flat… [lees meer]