De bewoners van de straten In het Diepebroek en de Burggraverweg te Gulpen hebben dagelijks te maken met een gevaarlijke verkeerssituatie als zij met hun auto of fiets de straat in of uit rijden. Deze gevaarlijke situatie ontstaat door een daar staande boom in een begroeid plantsoen. Door de aanwezige begroeiing is er geen overzicht naar de aansluitende weg en zien zij het overige verkeer niet aankomen. Veel kinderen die hier met hun fiets komen zijn al licht verwond geraakt doordat zij met auto’s in aanraking kwamen. Vorig jaar hebben wij hiervan een melding gedaan, maar tot op de dag vandaag is het probleem nog niet opgelost. Dit ondanks eerdere toezeggingen waarbij het probleem op korte termijn aangepakt zou worden. Wij willen u dan ook de volgende vragen stellen:

1) Is de gevaarlijke verkeerssituatie bij u bekend?

2) Waarom is deze gevaarlijke verkeerssituatie nog niet aangepakt?
3) Bent u het met ons eens dat dit een onwenselijke, gevaarlijke situatie is voor kinderen en fietsers die de weg op willen?
4) Heeft u hierover contact gehad met de bewoners c.q. meerdere klachten ontvangen?
5) Binnen welke termijn kunnen wij van u actie in deze kwestie verwachten?
6) Op welke manier gaat u actie ondernemen?

Fractie Franssen ziet graag op zeer korte termijn een oplossing voor dit probleem tegemoet, alsmede een spoedige reactie op de door ons gestelde vragen.