Na vragen en aandringen van Fractie Franssen zal naar verwachting in het najaar een ondergrondse container worden geplaatst in de Pr. Bernhardstraat. Aanleiding hiervoor zijn de grote aantallen zakken restafval naast de huidige container. De gemeente heeft inmiddels de zaak voor vervolging overgedragen aan de politie. Omdat inmiddels  binnen onze gemeente bij wijze van proef een ondergrondse voorziening is geplaatst, wordt nu geconcludeerd dat dit bijdraagt aan een verbeterd straatbeeld. Daarnaast worden er hier fors minder zakken naast geplaatst. De huidige verzamelcontainer aan de Pr. Bernhardstraat zal dan ook worden vervangen door een ondergrondse container.