Enige tijd geleden hebben wij vragen gesteld over de staat van de landingsmatten die gebruikt worden in de gymzaal aan de Witteweg te Gulpen. Het college heeft hier op gereageerd dat deze zich in goede staat bevinden en dat dit blijkt uit de recente controle van het bureau Jansen – Fritsen dat dateert van december 2009. Daarnaast schrijfven zij dat er samen met een vertegenwoordiger van de NV Vrijetijdscentrum nog een controle heeft plaatsgevonden. De kinderen van de turnvereniging die gebruikt maakt van de sporthal aan de Witteweg in Gulpen voelen bij het landen de vloer door de matten heen. Dit heeft zelfs als consequentie dat kinderen fysiotherapie volgen in verband met rugklachten die verband houden met de turnactiviteiten.

Naar aanleiding van deze antwoorden en gesprekken met de gebruikers van de sporthal hebben wij de volgende vragen:

1)Is het College en het onderzoeksbureau ermee bekend dat behalve de leerlingen van de basisschool en het Sophianum ook een turnvereniging intensief gebruikt maakt van deze matten?

2)Beseft het College en het onderzoeksbureau dat het gebruik door de turnvereniging van de landingsmatten veel intensiever is dan het standaard gebruik door de schoolgaande jeugd en dat hierbij ook andere eisen aan de matten worden gesteld?

3)Wordt in het onderzoeksrapport onderscheid gemaakt tussen het gebruik van beide doelgroepen?

4)Kunnen wij een afschrift krijgen van het onderzoeksrapport?

5)Is het College bekend met de klachten van de turnvereniging?
Zo ja, waarom is hier niets mee gedaan? Indien nee, is het college bereid om een gesprek in te plannen met de turnvereniging?

 

Hopende op een spoedige reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fractie Franssen

 

Robbert Dautzenberg                                                        Roel Ronken
(Raadslid)                                                                       (Fractievoorzitter)