In het verleden hebben wij meermaals aandacht gevraagd voor de wijk ‘de Rus’ te Gulpen, dit maal betreft het de binnen de wijk gelegen Prins Bernhardstraat. Specifiek willen wij aandacht vragen voor de parkeerproblemen aldaar, alsmede de overlast ten gevolge van afval. Wij hebben van diverse bewoners vernomen dat de container gelegen naast de flat aan de hoek van de Prins Bernhardstraat en Prinses Margrietstraat wordt gebruikt als vuildump. Afvalzakken worden naast de container gedeponeerd, zonder dat hier een reden voor is. De container is op dat moment meestal leeg. Wij hebben dit probleem in het verleden bij u aangekaart en waren in de overtuiging dat dit probleem aangepakt en opgelost zou worden.

Het parkeerprobleem is een bekend probleem en wij hadden gehoopt dat met de introductie van het nieuwe parkeerbeleid op 1 februari jongstleden, een aantal van deze problemen tot het verleden zou behoren. Naar het schijnt is dit niet zo. Nog steeds parkeren buitengewoon veel ambtenaren van de gemeente overdag hun auto op de parkeerplaatsen aan de Pr. Bernhardstraat en ’s avonds, alsmede in het weekend worden de plaatsen bezet door uitgaansbezoekers en hotelgasten. Wij hebben ook begrepen dat een aantal bewoners al een aantal malen een bekeuring heeft gekregen voor foutparkeren als gevolg van deze situatie.

Wij betreuren het dat de bewoners hernieuwd contact met ons hebben gezocht, want wij waren er echt van overtuigd dat beide problemen voorgoed tot het verleden zouden behoren. Wij willen u daarom dan ook met klem vragen te starten met het werken aan oplossingen voor beschreven problemen, maar ook zeer zeker de dialoog met bewoners te zoeken!