Toezegging bevordering veiligheid busstation Gulpen

Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd. Het College staat voor een representatieve en… [lees meer]

5 maart: inloopmiddag project Geuldal:

De gemeente Gulpen-Wittem organiseert op donderdag 5 maart een inloopmiddag over de voorbereiding voor de opwaardering van het Geuldal tussen Wittem en Gulpen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de plannen bekijken en bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen. Datum: Donderdag 5 maart 2015 Tijdstip: 16.00 uur – 19.00 uur (vrije inloop) Locatie: Hotel… [lees meer]

Deel 2 ‘Herinrichting centrum Gulpen’ gaat van start

De gemeente Gulpen-Wittem start deze zomer met de uitvoering van het tweede deel van de gebiedsvisie Centrum Gulpen. De belangrijkste veranderingen zijn de sloop van de voormalige basisschool De Triangel en de naastgelegen gymzaal aan de Witteweg in Gulpen. Samen met bureau Verbeek en burgerinitiatief centrum Gulpen wordt er vervolgens gekeken naar een passende herinrichting… [lees meer]

Raadsvoorstel Gulperberg

Tijdens de raadsvergadering van 29 november, jongstleden heeft de Raad in grotendeels unanieme voorstellen besluiten genomen over de gebiedsvisie Gulperberg. Deze besluiten vloeien voort uit de raadsvergadering van oktober, waarin de concept gebiedsvisie uitgebreid besproken is. Namens Fractie Franssen heeft raadslid Jo Nix hierover het woord gevoerd. Voorzitter, in de laatste raadsvergadering van oktober hebben… [lees meer]

Realisering kunstgrasveld en kleedaccommodatie FC Gulpen binnen afzienbare tijd!

De laatste jaren was de toekomst en continuïteit van FC Gulpen sterk gericht op het realiseren van een geheel nieuwe accommodatie in Partij- Wittem. In het najaar van 2009 werd duidelijk dat die accommodatie er niet kon en zou komen. Voor het bestuur was dit het signaal om de urgentie van de renovatie van het… [lees meer]