Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd.

Het College staat voor een representatieve en dienstverlenende uitstraling van het busstation in Gulpen samen met de concessiehouder Arriva. De gemeente gaat nog nadrukkelijker toezien op het publiek gebruik van het busstation samen met Arriva en de reizigers. Meldingen hierover ontvangt de gemeente graag direct en zo concreet mogelijk.

BOA’s, Politie, gemeentelijke buitendienst, jongerenwerk en schoonmaakdienst worden intensiever ingezet op toezicht, handhaving en beheer. Daarnaast worden de wachtruimte en het toilet om 19:00 uur (automatisch) gesloten tot 07:00 uur en wordt er dagelijks schoongemaakt (op werkdagen). Er wordt bekeken om de schoonmaakbeurten uit te breiden. Daarnaast wordt er onderzocht welke andere veiligheidsmaatregelen nog genomen kunnen worden.

Voor de volledige beantwoording, klik hier.