De gemeente Gulpen-Wittem start deze zomer met de uitvoering van het tweede deel van de gebiedsvisie Centrum Gulpen. De belangrijkste veranderingen zijn de sloop van de voormalige basisschool De Triangel en de naastgelegen gymzaal aan de Witteweg in Gulpen. Samen met bureau Verbeek en burgerinitiatief centrum Gulpen wordt er vervolgens gekeken naar een passende herinrichting van het terrein. 

Gebiedsvisie Centrum Gulpen

Gezien het teruglopende inwonersaantal en de daarvoor vastgestelde Regionale Woonvisie (2010-2020) van de provincie Limburg, heeft de gebiedsvisie Centrum Gulpen enkele veranderingen ondergaan. Aanvankelijk was een herinrichting voorzien met woningbouw (6 bouwkavels) met infrastructuur, een groot aantal parkeerplaatsen en een passende groenvoorziening. Echter is er van woningbouw door de veranderde situatie voorlopig nog geen sprake.

Herinrichting

Door de wijziging in de gebiedsvisie zal het handbalveld blijven bestaan als speelgelegenheid. De verdere inrichting wordt voorlopig beperkt tot het realiseren van parkeerplaatsen en het creëren van een groene setting. Zo worden er bomen geplant en grasbetontegels gebruikt voor het parkeerterrein.

Inspraak burgers

Na de zomervakantie wordt in samenwerking met bureau Verbeek en burgerinitiatief centrum Gulpen een bijeenkomst georganiseerd waarbij samen met inwoners uit de omgeving van gedachten wordt gewisseld over de herinrichting van het terrein. Een belangrijke stap volgens wethouder Franssen: “De aanblik van de omgeving verandert en we vinden het belangrijk om te weten wat inwoners daarvan vinden”. Geïnteresseerden voor deze bijeenkomst kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar centrumplangulpen@gmail.com. Daarna volgt een benodigde ruimtelijke ordening procedure.

Planning

De sloopwerkzaamheden aan de Witteweg zullen plaatsvinden in de laatste drie weken van de zomervakantie van de basisscholen. Dit om de overlast voor schoolgaande kinderen zo veel mogelijk te beperken. Voorbereidingen aan de sloop zullen eerder worden getroffen.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem.