Samenwerking gemeentelijke belastingen

Gulpen-Wittem, 17 oktober 2014 – Na intensief onderzoek heeft de gemeente Gulpen-Wittem besloten om met ingang van 1 januari 2015 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Samenwerking op het gebied van belastingen levert voordelen op. De gemeente bespaart uitvoeringskosten, kennis en ervaring worden gebundeld en door een verdere professionalisering neemt… [lees meer]

College biedt ontwerpbegroting 2015 aan

Gulpen-Wittem, 16 oktober 2013 – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerpbegroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwerpbegroting voor 2015 sluit met een positief saldo van € 525.000. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van € 215.000  Eerste aanzet verwezenlijking collegeprogramma Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat… [lees meer]

Antwoorden huurwaarde forfait en verhuurdersheffing

Het College heeft de door ons gestelde vragen over de stijging van de lasten voor woningbezitters beantwoord. Uit de beantwoording volgt dat er onvoldoende inzicht is op de effecten die deze rijksmaatregelen met zich meebrengen. Het College kan nu dan ook geen uitspraak doen over deze effecten. Daarnaast wordt de lokale ontwikkeling van de woningmarkt… [lees meer]